Kód banky je jednoznačný identifikační znak dané banky. V České republice se můžeme setkat se čtyřmístnými číselnými kódy, tzv. směrovými kódy bank, které se uvádějí za lomítkem a předchází jim číslo účtu.
K čemu slouží? 

K čemu slouží?

Jak již bylo uvedeno výše, kód banky slouží k její identifikaci. Obecně lze říci, že slouží k uskutečňování platebního styku, ale je nutné dodat, že pouze k tomu, který se uskutečňuje v rámci České republiky. Pro zahraniční platby se používají speciální kódy.

Samotný název může být poněkud zavádějící. Jak již napovídá, kód banky je přiřazován každé české bance. Dále je však nutné zmínit, že svůj bankovní kód mají rovněž i spořitelny a družstevní záložny.

Kód banky je na základě registrace přiřazován Českou národní bankou. Jeho tvorba se samozřejmě řídí určitými pravidly. V tomto případě je přiřazování bankovních kódů zakotveno ve vyhlášce č. 169/2011 Sb., o pravidlech tvorby čísla účtu v platebním styku.

Tyto kódy jsou spolu s číslem účtu používány k provádění tuzemského mezibankovního styku. Aktuální platnost kódů bank je možné si ověřit v dokumentu s názvem „Číselník kódů platebního styku v České republice“, který je pravidelně Českou národní bankou aktualizován.

K 1. 9. 2018 jsou v České republice platné následující kódy bank pro platební styk:

0100

Komerční banka, a.s.

0300

Československá obchodní banka, a.s.

0600

MONETA Money Bank, a.s.

0710

Česká národní banka

0800

Česká spořitelna, a.s.

2010

Fio banka, a.s.

2020

MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch

2030

Československé úvěrní družstvo

2060

Citfin, spořitelní družstvo

2070

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo

2100

Hypoteční banka, a.s.

2200

Peněžní dům, spořitelní družstvo

2220

Artesa, spořitelní družstvo

2240

Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika

2250

Banka CREDITAS a.s.

2260

NEY spořitelní družstvo

2275

Podnikatelská družstevní záložna

2600

Citibank Europe plc, organizační složka

2700

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

3030

Air Bank a.s.

3050

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod

3060

PKO BP S.A., Czech Branch

3500

ING Bank N.V.

4000

Expobank CZ a.s.

4300

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

5500

Raiffeisenbank a.s.

5800

J & T BANKA, a.s.

6000

PPF banka a.s.

6100

Equa bank a.s.

6200

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha

6210

mBank S.A., organizační složka

6300

BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika

6700

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha

6800

Sberbank CZ, a.s.

7910

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka

7940

Waldviertler Sparkasse Bank AG

7950

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

7960

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

7970

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

7990

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

8030

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb

8040

Oberbank AG pobočka Česká republika

8060

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

8090

Česká exportní banka, a.s.

8150

HSBC Bank plc - pobočka Praha

8200

PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika

8215

ALTERNATIVE PAYMENT SOLUTIONS, s.r.o.

8220

Payment Execution s.r.o.

8225

ORANGETRUST s.r.o.

8230

EEPAYS s. r. o.

8240

Družstevní záložna Kredit

8250

Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod B

8260

PAYMASTER a.s.

8265

Industrial and Commercial Bank of China Limited Prague Branch, odštěpný závod

8270

Fairplay Pay s.r.o.

8280

B-Efekt a.s.

8290

EUROPAY s.r.o.

8291

Business Credit s.r.o.

8292

Money Change s.r.o.