Tento účet je v některých bankách označen také jako vázaný. Slouží k tomu, aby peníze určené pro konkrétní účel, byly uloženy na bezpečném místě až do doby, kdy budu splněny přesně definované podmínky pro jejich výplatu (například po dodání potvrzení z katastru nemovitostí o provedení vkladu). 

K čemu jistotní účty slouží?

Typicky se jistotních účtů používá při převodu vlastnických práv k nemovitosti, kdy kupující složí určitou částku na jistotní účet u banky a prodávající tím získá jistotu, že dotyčný peníze vůbec má k dispozici a že mu budou vyplaceny v případě splnění přesně stanovených podmínek. Banka nekontroluje splnění podmínek, kromě těch, které jsou ve smlouvě uvedeny jako podmínky uvolnění složených peněz. Za tuto službu si banka účtuje zpravidla několik procent z celkové částky, která má být na jistotním účtu uložena. 

Proč je vázaný účet výhodný?

Mnoha lidem pojem jistotní účet vůbec nic neříká a přitom se může hodit v mnoha životních situacích. Především pokud prodáváte dům, pozemek, byt, auto nebo jinou cennou věc. Jistotní účet vám v těchto případech výrazně omezí riziko, že vás druhá smluvní strana podvede, nebo se bude různě vymlouvat na nenadálou životní situaci, která jí brání v zaplacení kupní ceny apd. Výhodné je to pro obě smluvní strany. Kupující má jistotu, že při dodržení stanovených podmínek získá za své peníze kupovanou věc a prodávající si zase může být jist, že po splnění podmínek mu bude kupujícím uhrazena kupní cena. 

Jak zřídit jistotní účet

Prodávají, kupující a banka uzavřou smlouvu, která zajistí řádné vypořádání kupní ceny nebo její části mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím třetí strany, kterou je banka. Ta garantuje, že peníze budou na účtu vázány až do doby, kdy budou splněny všechny podmínky, na kterých se obě smluvní strany dohodly ve smlouvě. 

Nabídka bank

Jednotlivé banky nabízejí jistotní účty pod různými názvy. Nejčastěji se jedná o jistotní běžný účet, o dohodu o správě kupní ceny, o vázaný účet apd. Také možnosti využití jsou různé. Buď jsou tyto účty určeny pro nejrůznější typy obchodů, například pro deponování prostředků v případě převodu obchodního podílu, nebo jen pro koupi/prodej přesně definované nemovitosti. Často jsou jistotní účty využívány v kombinaci s hypotečním úvěrem na nákup nemovitosti. Prostředky z úvěru, který si kupující sjedná u banky, se převedou na jistotní účet, odkud jsou po přepsání vlastnických práv uvolněny prodávajícímu.