Porovnání hypoték, která je ta pravá?

Hypoteční úvěr, čili hypotéka je nejčastějším zdrojem k získání bydlení. Rok 2018 znamená konec hypotékám nad 90%. Na základě doporučení ČNB mohou banky poskytovat hypotéky jen do 90% hodnoty nemovitosti. Hypotéku tak budou moci získat pouze zájemci s dostatečnou bonitou a vlastními úsporami, kterými pokryjí zbývajících 10%. 

Typy hypoték

Známé hypotéky bankovní a nebankovní. Nebankovní hypotéky mohou využívat i začínající podnikatelé, kteří zatím nemají historii ani potřebné obraty a zisky. Účelem nebankovní hypotéky může být koupě nemovitosti, ale i výstavba nebo rekonstrukce. Má však oproti bankovním hypotékám nevýhody v podobě vyšších poplatků, na bydlení se poskytují hypotéky na 57,5% a úroky bývají až 5x vyšší. Další dělení je podle účelu, dokládání příjmů, typu splácení nebo typu úročení. 

Hypotéky podle účelu

Účelová hypotéka

Je základním a nejčastějším typem, který může být poskytnut na koupi, výstavbu či rekonstrukci nemovitosti. Splácení účelové hypotéky je zajištěno zástavním právem k této nebo i jiné nemovitosti na území ČR

Neúčelová, tzv. americká hypotéka

Tuto hypotéku poskytují banky i nebankovní subjekty a lze ji použít na cokoliv. Často se k žádosti o ni předkládají pouze údaje týkající se nemovitosti, která bude sloužit jako zástava a jen někteří poskytovatelé požadují informace o příjmech žadatele

Australská hypotéka

Charakteristická je tím, že čím více si půjčíte, tím nižší bývá vaše úroková sazba. Výhodou je malý, nebo dokonce žádný poplatek za sjednání. Australskou hypotékou lze financovat nejen nemovitost, ale i její rekonstrukci a vybavení. 

Hypotéky podle dokládání příjmu

Hypotéka s dokládáním příjmu je standardním typem účelové hypotéky.
U hypotéky na financování bydlení bez dokládání příjmu žadatel nemusí prokazovat svůj příjem. z minulosti a zpravidla postačí čestné prohlášení, že žadatel je schopen splácet. 

Hypotéka podle typu splácení

Anuitní splácení – anuitní splátka zahrnuje úrokovou část i splátku jistiny
Progresivní splácení – během splácení se velikost splátek zvyšuje
Degresivní splácení – velikost splátek se během období splácení snižuje

Hypotéky podle typu úročení

S odloženou splátkou jistiny – hypotéka se kombinuje s dalším produktem
S fixací úrokové sazby – úvěr je úročen fixní sazbou po celé období, které si vybere klient
S plovoucí sazbou (float) – sazba je fixována na krátkou dobu. 

Offsetová hypotéka

Její součástí je spořící účet, kde si můžete spořit peníze využitelné na cokoliv

Zelená hypotéka
Je určena na ekologické bydlení 


Aktuality

Kdo je ručitel a kdo přistupitel k závazku?

15. 1. 2020
Pokud nejsme bonitní (nemáme dostatečný příjem) k získání hypotéky, úvěru či meziúvěru, existují další možnosti, jak získat vytoužený úvěr na bydlení. Pomoci nám může ručitel nebo přistupitel k závazku. Jaký je mezi nimi rozdíl?