Kurzy měn, vyznáte se v nich?
Co to je měnový kurz? Vyznáte se v této problematice nebo je to pro vás španělská vesnice? Podívejte se na základní informace o měnovém kurzu a tom jak výhodně směnit peníze, které máte k dispozici. Možná se vám doma v zásuvce válí zbytečně několik cizích bankovek a vy nevíte, co s nimi.

Definice měnového kurzu

Co to tedy vlastně je? Říká se, že je to cena jedné měny, která je vyjádřená v jednotkách druhé měny. Co to vlastně znamená? Pro příklad si můžeme uvést, že například 30 Kč je vyjádřeno v druhé měně, jednoho eura. To jen pro příklad. Tomuto vyjádření se říká měnový kurz. Nominální kurz znamená, že za 30 Kč dostanete jedno euro. Nezapomínejte na to, že při návštěvě směnárny vás především bude zajímat sloupec prodej při nákupu cizí měny, dále pak že pro hotovostní operace se používá kurz pro valuty a že důležitý není jen kurz, ale také poplatky, které jsou se směnečnou činností spojené.

Systémy měnových kurzů

Známe tři režimy měnových kurzů a to volný plovoucí kurz, druhým typem je řízený plovoucí kurz a ten poslední je pevný kurz. Řízený plovoucí kurz je v podstatě kombinace zbylých dvou. V České republice funguje Česká národní banka, která reguluje měnové kurzy. Tyto kurzy se mění. V případě, volného kurzu ČNB do těchto kurzů nezasahuje, jen sleduje, jak se kurz vyvíjí na základě nabídky a poptávky. V případě pevného kurzu do systému měn zasahuje často. ČNB stanovuje hranici, kde se poté měnový kurz pohybuje.

Volný plovoucí kurz

Kurz se vyvíjí na základě poptávky a nabídky. Co se vlastně ale poptává. Jde v našem případě o poptávce po českých korunách. Když ten kurz stoupá, tak se poptává čím dál víc českých korun. Proč tomu tak je? V případě, že máte zahraniční měnu, chcete samozřejmě co nejvíce českých korun. Proto je pro vás nejvýhodnější, když za jedno euro, dostanete co nejvíce peněz.

Jak funguje trh s měnami?

Pro spoustu lidí je toto nepochopitelné téma. Směnárna slouží jako místo, kde si můžete vyměnit peníze za jiné. Provozovat tuto směnárenskou činnost mohou:

  • Směnárny
  • Banky

Směnárny musí mít pro výkon udělenou licenci České národní banky a mají také několik povinností. Mezi tyto povinnosti patří provozovat směnárenskou činnost pouze v provozovně, která je ohlášená ČNB, dále musí zveřejňovat kurzovní lístek. Mezi další povinnosti patří:

  • Informovat klienta o kurzu
  • Vydat doklad

Když trochu rozvineme tyto povinnosti, směnárník musí klientovi sdělit před transakcí, jaký je kurz dané měny a kolik za výměnu dostane peněz. Stejně tak musí klientovi, který si přišel vyměnit peníze bez výzvy vydat potvrzení, které dokladuje výměnu. Ten, kdo je směnárník, se také musí zúčastnit kurzu, díky kterému poté rozezná padělané a nepravé bankovky. Dohled nad směnárnami má také Česká národní banka, která může také udělovat sankce.

Jak si lze dobře vyměnit peníze

V tomto případě je důležité sledovat jednotlivé kurzy a trošku u toho počítat. Pokud například jedete na dovolenou, je důležité toto sledovat delší dobu. Pro vás je podstatné, abyste za co nejméně českých peněz dostali co nejvíce peněz dané měny. Naopak pokus e vracíte zpět z dovolené a máte volnou cizí měnu, chcete vědět, kolik českých korun dostanete. V tomto rozlišení a orientaci vám pomůže kurzovní lístek, kde najdete potřebné informace. Vyměnit peníze můžete nejen ve směnárně a bance, ale třeba také na letišti, nicméně právě zde nebývá kurz příliš výhodný. Setkat se také můžete za poplatek za to, že vám vymění peníze. Jaké máte s výměnou finančních prostředků vy? Využíváte směnárnu jen výjimečně nebo naopak patříte mezi ty, kteří obchodují s měnami? Obchod se měnami může být také trošku jako adrenalinová investice, ale někdy se může vyplatit.