Pokud se podíváme na seznam nejdůležitějších světových měn, rozhodně mezi ně musíme zařadit euro. Pokud začneme jeho stručnou charakteristikou, musíme říci, že nejde o měnu jednoho konkrétního státu, ale jde o měnu Evropské unie, kterou používá řada členských zemí. Už to může mít vliv na celkový kurz euro a jeho ovlivnění směrem nahoru, nebo směrem dolů.

V charakteristice budeme pokračovat tím, že se podíváme na jeho standardizované označení, které je velmi jednoduché. A to EUR. Značka této měny je známá jako €. I když řada států na tuto měnu ještě nepřešla, už nyní můžeme říci to, že se jedné o nejpoužívanější měnu v celé Evropě.

Zajímá vás kurz eura? Takto se vyvíjel

S charakteristikou této měny souvisí její historie. V rámci bezhotovostního platebního styku byla měna používána už v roce 1999. Plnohodnotné vyžívání začalo až v roce 2002, což bylo spojeno s prvním vydáním mincí a bankovek do oběhu. Obě data jsou spojeny s tím, že se začal vyvíjet kurz euro. Když se podíváme do minulosti, na jeho začátky, prodávalo se za zhruba 35 českých korun.

Následně se kurz euro vyvíjel v podstatě stále stejný směrem. Tedy směrem dolů. Lehké výkyvy v jeho vývoji a krátkodobí růsty kuru byly zaznamenány začátkem roku 2004, stejně jako začátkem roku 2009 a dále na konci rou 2013. Toto období je třeba zmínit i proto, že v této době se kurz euro v podstatě dlouhodobě ustálil. Měna se prodávala za zhruba 27,5 korun českých. To byl kur, který se držel až do roku 2017, kdy došlo k poklesu na současných 25,7 Kč. Jde samozřejmě o hodnotu přibližnou, platnou ke dni psaní tohoto textu.

Pro koho a kdy je kurz eura důležitý?

Kurz eura může být důležitý pro mnoho lidí. Do první skupiny rozhodně patří podnikatelé, kteří dovážejí zboží ze zahraničí, nebo své produkty za hranice naopak exportují. Právě u nich může kurz euro ovlivnit jejich hospodářský výsledek. A to směre nahoru, stejně jako směrem dolů.

Dále nelze zapomínat ani na početnou skupinu cestovatelů. I ti jsou kurzem přímo ovlivněni. Nejenom v tom, kolik zaplatí za letenky, hotel, nebo další služby. Kurz této měny ovlivní i další jejich výdaje, spojené třeba s nákupy. A to nejenom v zemích, kde se euro přímo používá, ale i v zemích, kde se právě evropská měna používá pro směnu na místní peníze.

Kde zjistit dnes aktuální kurz eura?

Nejjistějším ukazatelem přesného kurzu je Česká národní banka. Ta kurz této měny pravidelně monitoruje a také pravidelně upravuje, podle aktuálního vývoje. Konkrétní kurz však lze získat i klasických komerčních bankách, nebo směnárnách. Zde je třeba říci, že jejich kurz těch oficiálních, vydaných ČNB jenom vycházejí, a reálně jsou jiné. To proto, že do banky a směnárny lze vyrazit kvůli konkrétní směně, na které chce tato instituce nebo soukromá společnost také něco vydělat.

Pokud se na kurz euro podíváte, je třeba počítat s tím, že je obvykle rozdělen do svou sloupců. Ty jsou označeny jako nákup a jako prodej. Dané sazby jsou konkrétně rozdílné. Prodejní kurz je spojený se situací, kdy máte české koruny a ty chcete vyměnit za eura. V praxi vám je směnárna takzvaně prodá. Tento kurz je vždy tím, který je veden jako vyšší. Takzvaný nákupní kurz je pochopitelně ten nižší. Týká se situace, kdy eura vlastníte a chcete je vyměnit za české koruny. V takovém případě je směnárna od vás nakupuje. Jelikož možných míst kde provést směnu je mnoho, je třeba vybírat podle kurzu nejvýhodnějšího.

Nejenom vůči české koruně

Kurz eura se nemusí samozřejmě týkat pouze české koruny, jelikož se může týkat jiných měn. I zde platí, že se může měnit každou vteřinou, s ohledem na vzájemný vývoj. Mezi hlavní měny rozhodně patří americký dolar, nebo tak britská libra.