Získání půjček bylo cekem jednoduché jak v minulosti, tak není složité ani nyní. Z toho plyne, že mnoho lidí nemá jenom jednu aktivní půjčku, ale má jich hned několik. A z toho plyne jedna důležitá věc. Ne vždy jsou jejich půjčky úplně výhodné. Naštěstí zde existuje řešení, kterým je  konsolidace půjček. O co se jedná? Jaká jsou specifika a co by tato možnost měla konkrétně přinášet? Podívejte se spolu s námi.

Co je to konsolidace půjček?

Nejprve trocha teorie o tom, co to konsolidace půjček vlastně je. Laicky řečeno se jedná o sloučení půjček. Vše probíhá celkem jasně. Dojde k tomu, že u nového poskytovatele jsou půjčky sloučeny do jedné. Jsou sečteny všechny dosud nesplacené závazky, ze kterých je vytvořen nový a pouze jeden úvěr. U předchozích bank a nebankovních poskytovatelů jsou půjčky takzvaně předčasně splaceny. Z toho plyne, že po absolvování tohoto postupu má konkrétní žadatel už jenom jednu půjčku a platí pouze jednu splátku.

Jaké výhody by měla konsolidace přinášet?

Soupis výhod je zároveň soupis hlavních důvodů, proč samotnou konsolidace realizovat. Hlavním důvodem, proč jít tímto směrem, je celkové zvýhodnění. Snížit by se měla celková částka, kterou konkrétní osoba zaplatí navíc. Dále může dojít i k úlevě pro jeho měsíční rozpočet. Opomínat nelze také jednoduchost z hlediska administrativy. Již nebude docházet k tomu, že by se platilo několik měsíčních splátek, jelikož bude hrazena jenom jedna. K tomu je nutné přidat další možné výhody, a to:

  • Snížení úrokové sazby a RPSN
  • Snížení výše měsíční splátky
  • Zkrácení doby splácení

Jak by měla vypadat skutečně ideální konsolidace půjček? Je vhodné, aby došlo k propojení všech tří hlavních výhod a k celkovém zvýhodněn tak dojde ve všech jednotlivých směrech.

Co je ke konsolidaci potřeba?

V prví řadě mít alespoň dva závazky, u kterých by se hodilo zvýhodnění. Kdo má pouze jeden jediný úvěr, ten využívá takzvaného refinancování. U konsolidace půjček je spojován několik úvěrových produktů do jednoho. A to u nového poskytovatele. Z toho plynou hlavní podmínky schválení. Ty jsou podobné, jako u nových půjček. V první řadě dochází k prověření bonity. Tedy k prověření schopnosti splácet daný konkrétní vytvořený závazek. Dále se přihlíží i k aktuálním závazkům, které by v ideálním případě měly být pravidelně spláceny a neměly by být po splatnosti. Z toho mohou plynout určité problémy.

Jaké půjčky je možné konsolidovat?

V první řadě by to měly být ty, které jsou méně výhodné a které je možné pomocí konsolidace úvěrů zajímavý způsobem zvýhodni. Obvykle nehraje ani žádnou roli to, zda se jedná o půjčky bankovní, stejně jako se může jednat o půjčky nebankovní. Problémem není přesunout jinam i takzvané P2P půjčky, které jsou celkem moderní variantou. Pokud se máme podívat konkrétně na jednotlivé možnosti, lze konsolidovat:

  • Účelové i neúčelové půjčky
  • Kontokorenty
  • Dluhy na kreditních kartách

Kolik daných závazků bude, jaká může být jejich jednotlivá nebo celková výše, to už závisí hlavně na tom, k jaké bance nebo k jaké nebankovní společnosti je vše přesouváno.

Jak na to?

V první řadě je třeba, aby konsolidace půjček splnila veškerá očekávání. Je tedy třeba, aby došlo k celkovému zvýhodnění. Není vodné kývnout a první nabídku, na kterou narazíte. Je vhodné si jednotlivé nabídky porovnat jak s ohledem na výslednou výši úrokové sazby a sazby RPSN, tak je pochopitelně vhodné přihlédnout k výši měsíční splátky. Ta by měla být v možnostech konkrétní osoby. Vliv na výhodnost má také dálka splácení. Delší doba sice snižuje měsíční splátku, ale často zvyšuje sumu, která je zaplacena navíc. Kdo si není výběrem jistý, může mu pomoci i kvalifikovaný odborník.


Aktuality

Pro koho je vhodná nebankovní půjčka a co obnáší?

27. 4. 2020
Někdo se dostane čas od času do nepříznivé životní situace, kdy mu nezbývá pár dní před výplatou ani na chleba. Pokud nemůže pomoct rodina ani přátelé, nabízí se možnost půjčky, třeba jen pár tisíc, než bude výplata „doma“.