Mikropůjčky se mohou stát vhodnou volbou při nenadálých situacích, ale je třeba je využívat s rozmyslem. 

Mikropůjčky představují poměrně nový produkt na finančním trhu, se kterým se setkáváme již řadu let. Jedná se o takové půjčky, které jsou poskytovány v nízké výši. Lze je tedy charakterizovat jako malé, rychlé a dostupné pro větší skupinu klientů. Ve většině případů se jedná o rozmezí od několika stokorun až po několik tisícikorun. Jsou charakterizovány především tím, že je možné získat finanční prostředky do výše 4.999,- Kč a se splatností do 45 dnů. Mikropůjčky jsou vesměs poskytovány nebankovními společnostmi a jejich získání je poměrně snadné. Tzv. půjčka do výplaty může být vhodnou finanční injekcí pro jedince, kterým odmítly běžné bankovní instituce finanční prostředky zapůjčit.

Výhodné půjčky pro každého či finanční past?

Řada poskytovatelů mikropůjček nabízí výhodné úrokové sazby či nízké poplatky. Mnohé z nás může rovněž zaujmout možnost půjčky bez jakéhokoliv navýšení, a to při dodržení určitých podmínek. Ideální proto je si jednotlivé nabídky porovnat. Tyto půjčky jsou vhodné jako pomoc při nenadálých výdajích či před výplatou.

Při výběru poskytovatele je však nutná obezřetnost. První půjčky bývají velmi často bez poplatků, ale ty další již mohou mít vysoké úrokové sazby. Je proto vhodné si zjistit co nejvíce o konkrétní společnosti a dané půjčce, jelikož mohou být účtovány i vysoké poplatky při nedodržení data splatnosti apod. V každém případě se vyhýbejte situaci, kdy budete chtít finanční prostředky získané z takového půjčky použít na úhradu jakéhokoliv dluhu. Mohli byste se dostat do dluhové pasti, které by mohla skončit prohlášením osobního bankrotu, tedy insolvence.

Je nutné počítat s kratší dobou splatnosti

Mikropůjčky jsou vlastně jakési krátkodobé půjčky, jejich splatnost je nastavena v rozmezí několika týdnů či měsíců. V závislosti na poskytovateli je samozřejmě možné dobu splácení upravit, ale je třeba počítat s tím, že se tím navýší náklady a bude nutné uhradit společně s vypůjčenou částkou i nějaké poplatky.

Mikropůjčku můžete získat i když Vás odmítla banka

Získání mirkopůjčky není tak náročné jako v případě, kdy žádáte o klasický bankovní úvěr. K vyřízení budete samozřejmě potřebovat dva doklady totožnosti a číslo bankovního účtu. Někteří poskytovatelé přikládají váhu také výpisu z registru dlužníků a u jiných bude třeba doložit potvrzení o příjmech. Obecně však platí, že jsou v současné době tyto drobné půjčky dostupnější pro širší skupinu klientů, než je tomu v případě klasického úvěru.

Žádost o půjčku z pohodlí domova

Tyto půjčky jsou, ve většině případů, uzavírány on-line prostřednictvím internetových stránek jednotlivých poskytovatelů a vyřízení žádosti trvá v řádu několika minut. Během krátké chvíle tak víte, zda byla vaše žádost schválena či zamítnuta. Po schválení může být vyžadovaná vaše autorizace prostřednictvím zaslání 1,- Kč z vašeho bankovního účtu. Poskytovatel si tak může ověřit vaši totožnost.

Bezhotovostní poskytnutí mikropůjčky či výplata na ruku?

Většina mikropůjček je poskytována bezhotovostním převodem na váš bankovní účet. Existují však i nebankovní společnosti, jež poskytují finanční prostředky v hotovosti. V obou případech platí, že lze žádat on-line či na specializovaných místech.

Nejznámější poskytovatelé mikropůjček

Na české trhu je řada nebankovních společností, které se zabývají poskytováním úvěrů v malé výši, tedy mikropůjčkami či půjčkami do výplaty. Řada z nich je poměrně známá a nabízí klientům zajímavé podmínky. Jiné společnosti naopak mohou představovat riziko předlužení, a to vzhledem k vysokým poplatkům a úrokům.

Mezi nejznámější poskytovatele mikropůjček můžeme zařadit:

  • Zaplo
  • Kamali
  • Půjčkomat.cz
  • Ferratum Czech, s. r. o.
  • Expres Credit
  • Via SMS r. o.

a samozřejmě i mnohé další.

2018-10-12