Čteme o tom doslova všude – investujte své volné finanční prostředky, zajistěte se na stáří, nespoléhejte jen na důchod a na spořící účty a už vůbec ne na peníze uložené v matracích. Investujte, investujte, investujte.
Současně se však nezkušenému začátečníkovi může svět investic jevit jako nesrozumitelný, nejistý a plný hladových vlků, kteří jen čekají na vhodnou příležitost k sežrání důvěřivých oveček z řad naivních laiků. Tyto obavy jsou však zcela neopodstatněné. Jsou zde i nástroje, které jsou bezpečné, snadno srozumitelné a vhodné i pro ty, kteří do tohoto světa vstupují vůbec poprvé.
A právě mezi takovýto typ nástrojů patří i podílové fondy. Tento bezpečný, mezi Čechy mimořádně oblíbený nástroj nabízí možnost snadného a solidního zhodnocení volných finančních prostředků. Pojďme se spolu podílovým fondům podívat na kobylku a zjistit, jak tento skvělý investiční nástroj vlastně funguje. 

Co jsou to podílové fondy?

Představte si nějakou investiční společnost (např. banku) spravující jakýsi soubor majetku, který má svou vlastní, dynamickou hodnotu. V rámci správy tohoto majetku se banka řídí pevně danou strategií, a pokud je úspěšná, celková hodnota spravovaného majetku roste.
Tímto majetkem může být spousta věcí – akcie, státní dluhopisy, měny, ale třeba i nemovitosti nebo komodity. Jejich hodnota není neměnná a pokud s nimi bude investiční společnost zacházet rozumně, postupně bude růst.
Jak již asi tušíte, pokud investujete do podílového fondu, kupujete si vlastně podíl na majetku spravovaném investiční společností. Obdržíte podílový list, jehož hodnota bude růst spolu s růstem celkové hodnoty spravovaného majetku. Ale samozřejmě také klesat, pokud bude investiční strategie správce fondu chybná.
Investice do podílových fondů jsou zpravidla dlouhodobé. Nejkratší periodou bývá 6 měsíců, ale v některých případech je výhodné držet podílové listy i po dobu několika let. 

Co je třeba zohlednit při jejich výběru?

Podílové fondy tak fungují na vcelku jednoduchém principu, který pochopí i naprostý laik. Navíc se při jejich výběru lze řídit několika transparentními pravidly, která nám výběr podstatně usnadní a eliminují veškerá rizika.

Pověst správce fondu (investiční společnosti)

Jak už jsme psali výše, každý podílový fond je spravován konkrétní investiční společností, o které lze dohledat spoustu důležitých informací. Ideálně by měl takovýto správce na trhu působit již dlouhou dobu, mít dobrou pověst a dlouhodobě zajímavé výsledky.
Samozřejmě, pokud si vybíráte mezi dvěma podílovými fondy, přičemž jeden je spravován renomovanou bankou, zatímco druhý nejasným vlastníkem se sídlem kdesi na Seychelách, o nějakém rozhodování zde vůbec nemůže být řeč.

Historické výsledky

Podílové fondy působící na trhu již delší dobu se obvykle mohou opřít o historii výnosů. Toto jednoduché kritérium vám řekne, zdali fond vůbec umí vydělávat peníze a zdali má koupě jeho podílových listů smysl.
Historický výnos sice není zárukou budoucích výsledků (zejména ve světle např. koronavirové krize), nicméně jej lze považovat za jakýsi příslib do budoucna.

Poplatky

Řízení podílových fondů je však hlavně podnikatelským počinem, který svým správcům musí přinášet zisk. Ten je zajištěn právě poplatky. Seznamte se s jejich výší, porovnejte je s očekávanými výnosy a zvažte, zda má investice do konkrétního podílového fondu své opodstatnění.

Investiční strategie správce

Toto poslední kritérium zahrnuje spoustu prvků ze třech předchozích, nicméně má i své vlastní implikace. Investor by se měl seznámit s investiční strategií fondu a na jejím základě zjistit, zdali mu aktivity správce vyhovují.
Některé fondy se např. řídí strategií „koupit a držet“, jiné se zaměřují na konkrétní průmyslová odvětví, sledují určitou myšlenku – např. počítají s nárůstem popularity eko výrobků, investují do velkých amerických firem, zaměřují se na konkrétní oblast apod.
Každý investor preferuje něco jiného. Naštěstí je možností celá řada a není nutné se omezovat.
Všechny tyto informace lze nalézt v tzv. statutu fondu, oficiálním dokumentu, který by měl být dostupný na webových stránkách investiční společnosti spravující podílový fond.

 

Jaké existují druhy podílových fondů?

V předchozích kapitolách jsme již nakousli, že majetek spravovaný investiční společnosti může být opravdu různorodý. Investor si tak může vybrat, do čeho investuje. To pak ovlivní časový horizont investice spolu s mírou rizika.

Akciové fondy

Nejvyšší roční výnos, nejvyšší míra rizika. Jelikož jsou akcie přímým zrcadlem globální ekonomické situace, jsou velmi náchylné k tržním výkyvům a různým panickým stavům způsobeným neočekávanými událostmi.
Pokud je globální ekonomická situace dobrá, hodnota podílových listů a potažmo investovaných prostředků poroste. Pokud však přijde krize, lze očekávat poměrně logický propad.

Smíšené fondy

Zde jsou již akcie doplněny dluhopisy, čehož důsledkem je snížení rizika. Současně klesá i roční výnos, který však navzdory tomu zůstává velmi atraktivní.
Držení akcií a dluhopisů najednou je účinným prostředkem k diverzifikaci portfolia, které tak není vystaveno negativním důsledkům případných výkyvů v jednotlivých odvětvích.

Dluhopisové fondy (peněžního trhu)

Jak již název napovídá, zde správce fondu drží dluhopisy. Zpravidla se jedná o ty s delší dobou splatnosti, což z tohoto typu činí ideální nástroj pro opatrnější investory, kteří rádi obětují výnos na úkor nižší míry rizika.

Komoditní fondy

Zde majetek fondu zahrnuje burzovní komodity, ať už se jedná o fyzické komodity nebo cenné papíry na ně navázané. Investovat tak můžete do zemědělské produkce (zde obvykle ve formě derivátů), nejrůznějších surovin využívaných v technologickém průmyslu nebo do oblíbených drahých kovů.

Nemovitostní fondy

Pokud se v rámci investování chcete vyhnout klasickým trhům, investujte do podílového fondu spravujícího nemovitosti, případně cenné papíry na ně navázané. Jedná se o účinný prostředek k diverzifikaci, byť trochu rizikovější.

 

Výhody a nevýhody podílových fondů

Již víme, co podílové fondy vůbec jsou, pro koho jsou vhodné, jaké jsou jejich druhy a na co si při jejich výběru dávat pozor. Pojďme si teď shrnout jejich hlavní výhody a nevýhody.

Výhody

Hlavní výhody podílových fondů je možné shrnout v následující definici: Bezpečné, dostupné a jednoduché investiční nástroje s rozumnou a kontrolovatelnou mírou rizika a stabilním výnosem.
Jsou vhodné zejména pro začínající investory, neboť zpravidla umožňují začít s částkami v řádu stokorun. Podílové listy si můžete koupit jak jednorázově ve větším objemu, tak postupně po malých dávkách.
Své podílové listy navíc můžete kdykoliv prodat. Správce by vám ze zákona měl vaše prostředky vrátit do 15 dnů, v praxi je však tento proces obvykle mnohem rychlejší.
K dispozici máte širokou škálu možností, ze kterých si vybere opravdu každý. V případě akciových fondů se navíc můžete těšit na již opravdu zajímavý výnos, byť s vyšší mírou rizika.

Nevýhody

Prostředky investované do podílového fondu bohužel nejsou nijak pojištěny. Toto riziko však lze minimalizovat pečlivým výběrem podílového fondu a seznámení se s jeho správcem, jeho historickými výsledky a investiční strategií.
Za nevýhodu lze považovat i vstupní a správní poplatky, které často výrazně zasahují do jinak atraktivního výnosu podílového fondu.
Nakonec zde máme investiční riziko, které však k investování do obchodních instrumentů neodvratně patří. Vždy je nutné počítat s tím, že se vaše investice může vydat oběma směry. Přesto však nutno podotknout, že je míra rizika v případě investování do podílových fondů nižší, než je tomu u jiných burzovních aktiv. 

Příklad investice

Vybrali jste si podílový fond, do kterého jste se na začátku ledna rozhodli investovat 10 000 korun. Investiční společnost je v rámci správy fondu poměrně šikovná a stabilně dosahuje zhodnocení 8 % ročně.
Po roce tak bude hodnota vámi držených podílových listů činit 10 800 korun. Ty pak budete moci buď vybrat (prodat listy) a využít dle vlastního uvážení, nebo je držet dále/reinvestovat a absolvovat celý proces znovu.
Pozor! Tato kalkulace nepočítá se vstupními a správními poplatky. Reálný zisk bude ve skutečnosti nižší. 

Závěr

Investiční fondy jsou skvělým nástrojem umožňujícím takřka bezrizikový vstup do světa investic. Jsou vhodné zejména pro opatrné dlouhodobé investory, kteří neradi spravují svá investiční portfolia aktivně.
Současně se také jedná o účinný prostředek k diverzifikaci portfolia, jelikož umožňují investovat do široké škály aktiv napříč celým burzovním světem.
Pokud jste úplní nováčci a rádi byste s investováním začali opatrně, podílové fondy jsou tou správnou volbou. Kdo ví, možná se vám zalíbí natolik, že u nich už zůstanete, a možná vzbudí váš zájem natolik, že začnete zkoumat i jiné cesty k zhodnocení svých finančních prostředků.