Také se používá výrazu důchodové připojištění, který je ovšem zcela něčím jiným, než důchodové neboli penzijní pojištění, není to ani důchodové neboli penzijní spoření. Penzijní připojištění je jedním ze způsobů spoření, kterým se lze zajistit na důchod. 

Vznik penzijního připojištění

Penzijní připojištění resp. spoření, vzniklo na základě zákona  v roce 1994, jako státem regulovaný spořící produkt dlouhodobého a relativně bezpečného ukládání peněz. Podmínkou uzavření smlouvy (pouze na dobu neurčitou) je dovršení 18 let, občanství ČR či jiné země EU s trvalým pobytem v Česku nebo účast na veřejném zdravotním nebo důchodovém pojištění v rámci ČR. Od 1.1.2013 bylo toto spoření nahrazeno doplňkovým penzijním spořením, ovšem původní spoření existuje nadále, pouze se úspory klientů účetně vyčlenily z penzijního fondu do Transformovaného fondu spravovaného penzijní společností. 

Spoření a státní příspěvek

Spořit je možné ukládáním pravidelných měsíčních příspěvků nebo i nepravidelně jednorázově. V průběhu spoření lze měnit výši měsíčního příspěvku nebo spoření přerušit. K naspořeným příspěvkům jsou připisovány státní příspěvky a jednorázově ročně  podíly na zisku Transformovaného fondu. Na penzijní připojištění může přispívat také zaměstnavatel. Pro zaměstnance to přináší výhodu v podobě osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmu a od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění, v obou případech maximálně do výše příspěvku 50 tis. Kč. 

Další podmínky

Dolní hranice měsíčního příspěvku účastníka je 100 Kč, horní hranice není omezena. Mít více penzijních připojištění je možné, ovšem platit je možné jen do jednoho. Pokud klient nemůže po přechodnou dobu platit příspěvky, pak je možné na základě žádosti placení přerušit nebo odložit.

Zrušit penzijní připojištění a vybrat peníze lze písemnou výpovědí kdykoliv, ale nejdříve po uplynutí 12 započtených příspěvkových měsíců. Účastníkovi po této době vzniká nárok na výplatu „odbytného“. 

Zajištění peněz

Penzijní fondy jsou regulovány řadou prostředků, které mají zajistit co největší stabilitu a střadatelům jistý a bezrizikový výnos. To jsou ovšem pouze  preventivní opatření. Vklady do penzijního připojištění nejsou ze zákona pojištěny.

Aktuality

Jednání o vzniku nultého pilíře v důchodovém pojištění

Jednání o vzniku nultého pilíře v důchodovém pojištění
12. 9. 2019 | test autor

V posledních 30 letech se několikrát řešila důchodová reforma, ovšem s žádným výrazným výsledkem. Od února letošního roku pracuje nová důchodová komise pro spravedlivé důchody, která vznikla v souladu s Programovým prohlášením vlády pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Členové komise se jednomyslně shodli na tom, aby se začalo pracovat na modelu, který počítá s rozdělením nynějšího průběžného pilíře na dva.