Jednání o vzniku nultého pilíře v důchodovém pojištění

12. 9. 2019
Jednání o vzniku nultého pilíře v důchodovém pojištění

V posledních 30 letech se několikrát řešila důchodová reforma, ovšem s žádným výrazným výsledkem. Od února letošního roku pracuje nová důchodová komise pro spravedlivé důchody, která vznikla v souladu s Programovým prohlášením vlády pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Členové komise se jednomyslně shodli na tom, aby se začalo pracovat na modelu, který počítá s rozdělením nynějšího průběžného pilíře na dva. Jedna část, což by byl nultý pilíř, by byla solidární a byla by financována z rozpočtu, druhá (první pilíř) by zůstala založena na principu zásluhovosti. Do prvního pilíře by plynulo pojistné. Jinými slovy by došlo k rozdělení prvního pilíře na nultý a první se bude dál rozpracovávat. 

Důvod vytvoření nultého pilíře

Podle předsedkyně komise pro spravedlivé důchody, kterou je rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, by rozdělení na nultý a první pilíř umožnilo zahájit diskusi o nastaven částky minimálního důchodu a zjednodušit výpočet penze. Dále doplnila, že pokud bude mladá generace vědět, kolik ze zásluhového systému (plus solidární složka) bude součástí jejich důchodu, kolik bude činit jejich měsíční důchod, tak budou mít větší motivaci si spořit. 

Zásada spravedlnosti

Téma spravedlnosti systému je velmi důležité. V současnosti je docela markantní rozdíl mezi starobními důchody mužů a žen. Ačkoliv v důchodovém systému nejsou žádná diskriminační ustanovení, tak je skutečností, že systém nevede k rovnosti. A rovnost je základním předpokladem trvale udržitelného rozvoje. 

Jak by to mělo fungovat?

První část (nultý pilíř) by vycházela ze státního rozpočtu a byla by pro všechny stejně vysoká. Zásluhová část (první pilíř) by byla placena z pojistného a její výše by se odvíjela od toho, kolik důchodce za život do systému odvedl. Tento model by podle ministryně práce a sociálních věci Jany Maláčové přinesl vyšší srozumitelnost pro občany a také umožnil nastavit základní výši důchodů pro všechny penzisty. Solidární složka by se mohla pohybovat například od 6 do 10 tisíc korun. O výši zásluhové části by měli být lidé informováni pravidelně už v době, kdy ještě pracují. Pokud půjde vše podle předpokladů komise, tak by se novinka mohla týkat lidí, kteří půjdou do důchodu kolem roku 2030, tedy generace narozené v 70. letech minulého století.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  

Jak na práci z domu

4. 6. 2020
Homeoffice je přáním mnoha zaměstnanců. Nejde jen o tom být pánem svého času. Ušetříte čas na dojíždění, peníze za dress code, a práci si rozvrhnete podle svého. Vyvarujete se stresu, jestli neprošvihnete pár minut v docházkovém systému. Máte-li ratolesti, které ještě potřebují vaši asistenci, když jsou nemocné, možnost práce z domova zajistí, že ji odvedete a nebudete se cítí méněcenní, když chybíte v kanceláři.

Jak se stát finančním poradcem?

3. 6. 2020
Máte-li rádi práci s lidmi, jste komunikativní, chcete být nezávislí, a čísla a finance vás baví, bankovní sektor může pro vás být to pravé ořechové. Co všechno obnáší pozice finančního poradce? Na začátku musíte projít několika školeními. Školení na finanční produkty jsou zakončené testy. Další školení se týkají psychologie prodeje.

Vyznáte se v platebních kartách?

2. 6. 2020
Není karta jako karta. Platební karty se liší ve způsobu účtování. Lidé často mylně označují debetní kartu jako kreditní. Rozdíl mezi nimi je zásadní. Jak to tedy je?

Bezpečnostní přestávky u počítače

1. 6. 2020
Zaměstnanci, kteří pracují více než polovinu pracovní doby u počítače mají nárok na bezpečnostní přestávku. Jako potenciální riziko je považována zátěž na zrak, nikoli pracovní poloha, tedy práce v sedě. Bezpečnostní přestávky jsou v praxi mnohdy velmi podceňované. A to jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli. Není výjimkou setkat se s pohledem na obědvajícího zaměstnance u počítače s myší v ruce.

Více než polovina lidí by preferovala robotického šéfa

28. 5. 2020
Umíte si představit dostávat zadání úkolů od robota? Takový šéf by vám dával jasné, stručné úkoly, bez emocí. Robot by se s největší pravděpodobností s vámi nepouštěl do konfliktu, nikomu by nenadržoval nebo se nedopouštěl sexuálního harašení. Nová studie zjistila, že většina lidí by upřednostnila robota jako šéfa před člověkem.

Jak je na tom s rodičovskou sousední Německo nebo Skandinávie?

28. 5. 2020

Máte ponětí, jak jsou na tom jiné Evropské země s rodičovským příspěvkem? Jak je dlouhá rodičovská dovolená a kolik rodičovský příspěvek činní?

3 tipy, jak předcházet fluktuaci zaměstnanců

25. 5. 2020
Firmy v ČR čelí vysoké fluktuaci zaměstnanců. Důvodů, proč firma ztrácí kvalitní zaměstnance, je hned několik: nízký plat, nevyhovující pracovní podmínky, špatná organizace práce, chybějící nebo malé možnosti profesního růstu ve firmě. Fluktuaci také můžou ovlivnit špatné vztahy s kolegy nebo s vedením.

Curriculum Vitae: jak napsat efektivní životopis

20. 5. 2020
Přemýšlíte o změně zaměstnání a potřebujete napsat životopis, který zaujme? Životopis by neměl být příliš stručný, ani příliš dlouhý. Jedna až dvě stránky jsou optimální. Místo sáhodlouhých vět piště zásadní body, a používejte odrážky pro lepší přehled. Nejdůležitější je nevyšší dosažené vzdělání a praxe, obojí se píše „chronologicky pozpátku“.

Co by měl obsahovat podnikatelský plán?

14. 5. 2020
Přestože existují určité osnovy, které napovídají, jak má takový plán vypadat, je každý podnikatelský plán unikátní. Vyžaduje individuální přístup, a také rozum a cit. Je potřeba stát pevně na zemi. Konkrétní podnikatelský záměr potřebuje konkrétní plán.

Den Nenakupování nahrazuje Black Friday

13. 5. 2020

Černý pátek měl sloužit jako výzva ke snížení konzumních zvyků. Obchodníci to tak ale nenechali a pojem „Black Friday“ úspěšně otočili ve svůj prospěch. Mnoho lidí nyní uznává den Nenakupování místo Černého pátku.