Akcie představují investici, jež se může vyplatit, ale zároveň přináší i rizika.
Chcete začít zhodnocovat své úspory a přemýšlíte proto nad vhodnou strategií? Můžete se například začít zajímat o investování na burze s cennými papíry. Pojem akcie zná snad každý z nás stejně tak, jako to, že jsou vydávány akciovými společnostmi. Takováto společnost je právnickou osobou a její akcie jsou prodávány na burze. Ne každá akciová společnost ovšem své akcie prodává na burze, jelikož si je mohou rozdělit společníci/zakladatelé v podobě zakladatelských akcií. 

Jak to funguje?

Akciová společnost při svém vzniku vydá určitý počet akcií, které se rozprodávají. Nákup akcií má samozřejmě svá pravidla. Každá akcie je oceněna nominální cenou, za kterou ji lze koupit. Výše hodnoty každé akcie se mění v závislosti na trhu, fungování společnosti a její prosperitě. Nejčastěji jedinci nakupují akcie firem, u nichž je veliký potenciál budoucího růstu, který může jejich hodnotu mnohonásobně zvýšit. Čím větší poptávka po konkrétních akciích je, tím vyšší bude cena a čím vyšší bude nabídka, tím nižší bude cena. 

Akcie a její definice

Akcie je svým způsobem určitý typ cenného papíru. Vlastník akcie se stává akcionářem, což znamená, že do společnosti investoval nějaký kapitál, v tomto případě cenu akcie. Je třeba zdůraznit, že i když akcionáři vlastní část společnosti a rozdělují si její zisk, tak v případě úpadku a podobných situací za společnost neručí. Akcionáři mají právo hlasování na valných hromadách, právo na vyplácení dividend a samozřejmě rovněž i právo na výplatu likvidačního zůstatku. 

Obchodování na burze je riskantní, ale může se vyplatit

Pokud nakoupíte akcie společnosti ve vhodnou dobu, může se stát, že se v následujícím období budete těšit z velmi dobrého zisku. Obchodování na burze s cennými papíry však může být poměrně riskantní a vždy je třeba zvážit svou aktuální finanční situaci. Rozhodně se nevyplácí spoléhat na to, že nám akcie vydělají horentní částky. Nevyplácí se tedy z počátku investovat veškeré úspory. Tento krok by v krajním případě mohl skončit nedostatkem finančních prostředků a v horším případě i úpadkem. 

Akcie nemusíte prodávat, abyste na nich vydělali

Na akcích se dá vydělávat, kromě jejich následného prodeje, také výplatou dividend. Ty jsou vždy vypláceny za určité období. Celková částka se rovnoměrně rozdělí na jednotlivé akcie a následně je vyplacena akcionářům. Jedná se o jakýsi pasivní zisk, který nemusí být zrovna zanedbatelný. 

Kdo a kde může akcie pořídit?

S akciemi se obchoduje na burze. V českých podmínkách lze zakoupit akcie nejrůznějších společností, a to ať už tuzemských, tak i zahraničních. Počáteční investice se odvíjí od odvětví a konkrétní akciové společnosti. Na trhu existuje spousta internetových serverů, které se zabývají zprostředkováním či nabídkou akcií. Tyto společnosti je však dobré si nejdříve prověřit, a to alespoň přes obchodní rejstřík. Přeci jen se do akcií investují nemalé finanční prostředky. Obchodovat s akciemi může začít v podstatě každý plnoletý a svéprávný občan.