Myslet na zadní kolečka a ukládat si určitou částku peněz je projevem zodpovědnosti a prozíravosti. Jedním z nejpopulárnějších a nejvýhodnějších spořících produktů je stavební spoření. Oblibu si stavební spoření získalo zejména díky možnosti získat státní podporu. 

Jaké jsou výhody stavebního spoření?

Klienti stavebních spořitelen mohou získat jak úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti, tak i úvěry poskytované bez zajištění zástavním právem. Vzhledem k pohybu úrokových sazeb hypotečních úvěrů, je v segmentu zajištěných úvěrů silná konkurence a tudíž se stavební spořitelny zaměřují na typ úvěrů bez zajištění. Úvěry stavebních spořitelen jsou dnes ideální pro menší objemy financování, kde se zřizování zástavního práva nevyplatí nebo nelze nemovitost jako zástavu použít. 

Příležitost pro rodiče a prarodiče

Pokud chtějí rodiče a prarodiče ukládat svým dětem a vnoučatům peníze stranou, je pro ně stavební spoření nejlepší variantou. Založit smlouvu pro dítě mohou již od jeho narození. Velkým lákadlem je státní podpora, která může dosáhnout až dvou tisíc korun. To je ovšem podmíněno trváním smlouvy po dobu šesti let a vložením částky ve výši 20 tisíc Kč každým rokem. K dalším výhodám patří zhodnocení vkladů sazbou ve výši cca 1% za rok. Rodiče mohou po šesti letech vypovědět dětskou smlouvu Jedinou nevýhodou stavebního spoření je roční poplatek ve výši několika stokorun.  

Porovnání s jinými produkty

  • doplňkové penzijní spoření – lze je uzavřít pro dítě od jeho 3 let. Výhodou je státní podpora v rozmezí 90-230 Kč měsíčně dle výše vkladu, ovšem peníze je třeba ponechat na účtu do 60 let. Je možné vybrat třetinu naspořených peněz v 18 letech dítěte, ovšem jen pokud je smlouva uzavřena nejpozději v roce, kdy je dítěti 8 let
  • spořící účet – lze jej sjednat přímo pro dítě, ale výhodné je to jen na kratší období
  • termínové vklady – oproti spořícím účtům jsou peníze vázány na několik měsíců i let
podílové fondy – rodič může smlouvu uzavřít na sebe, nebo přímo na dítě. Pak ovšem v případě změny investiční strategie či výběru potřebuje svolení opatrovnického soudu. U stavebního spoření mohou rodiče po 6 letech vypovědět dětskou smlouvu a nepotřebují souhlas opatrovnického soudu. Podmínkou je souhlas všech zákonných zástupců dítěte.