Nejste si jisti, zda Vám zaměstnavatel správně vypočítal čistou mzdu? Nebo si jen chcete ověřit, jaká částka by Vám měla být vyplacena za odpracovaný měsíc? Žádný problém! Stačí se pouze orientovat v základních pojmech a aktuálních sazbách pojistného a výpočet čisté mzdy zvládne naprosto každý.

Čistá mzda se počítá z hrubé a superhrubé mzdy. Abychom mohli čistou mzdu, tedy částku, jež nám má být za odvedenou práci vyplacena spočítat, potřebujeme znát hrubou a superhrubou mzdu. Celý systém výpočtu může působit složitě, ale je vážně jednoduchý. Čistou mzdu můžeme charakterizovat jako částku poníženou o povinné zdravotní a sociální pojištění a samozřejmě i o daň z příjmů fyzických osob po uplatnění slev.

Základní slovníček pojmů

Superhrubá mzda:
  • hrubá mzda navýšená o částku, kterou za nás zaměstnavatel odvedl na zdravotní a sociální pojištění
  • slouží pro výpočet daně z příjmů

Hrubá mzda:
  • násobek odpracovaných hodin a hodinové sazby + příplatky, bonusy či prémie

Čistá mzda:
  • mzda po odečtení všech nákladů na zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň

Zdravotní pojištění:
  • povinnost odvádět zdravotní pojištění má zaměstnanec i zaměstnavatel

Sociální pojištění:
  • povinnost hradit sociální pojištění má zaměstnanec i zaměstnavatel

Daň z příjmů fyzických osob:
  • vypočítává se ze superhrubé mzdy a lze ji ponížit o různé slevy na dani
  • strhává se zaměstnanci z hrubé mzdy
 

Jak vypočítat hrubou mzdu?

Hrubou mzdu vypočítáme tak, že vynásobíme počet odpracovaných hodin (po odečtení povinné přestávky na stravu a oddech) s hodinovou sazbou.

Příklad: Zaměstnanec má odpracováno 160 hodin za měsíc x 100 Kč/hod.= 16.000 Kč.

K částce 16.000 Kč dále přičteme příplatky, bonusy či prémie a vznikne nám tak hrubá mzda.

Zdravotní a sociální pojištění
V současné době je v České republice nastaven systém odvádění pojistného ze mzdy či platu tak, že se na něm podílí zaměstnanec i zaměstnavatel. Výše pojistného se vypočítává z hrubé mzdy.

Zaměstnanec z hrubé mzdy odvádí:
4,5 % na zdravotní pojištění
6,5 % na sociální pojištění

Zaměstnavatel ze svých finanční prostředků za zaměstnance odvádí:
9 % z hrubé mzdy na zdravotní pojištění
25 % z hrubé mzdy na sociální pojištění
Příklad: Pokud tedy vezmeme v úvahu, že hrubá mzda činí 16.000 Kč, výše odvodů na pojištění bude následující:

Zdravotní pojištění:
Zaměstnanec: 4, 5 % z částky 16.000 Kč = 720 Kč
Zaměstnavatel: 9 % z částky 16.000 Kč = 1.440 Kč

Sociální pojištění:
Zaměstnanec: 6,5 % z částky 16.000 Kč = 992 Kč
Zaměstnavatel: 25 % z částky 16.000 Kč = 4.000 Kč

Superhrubá mzda

Superhrubá mzda je součtem hrubé mzdy a nákladů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění.

Příklad: Abychom tuto sumu získali, sečteme tedy 16.000 Kč + 1.440 Kč + 4.000 Kč. Superhrubá mzda v tomto případě bude činit 21.440 Kč.

Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů je strhávána z hrubé mzdy zaměstnance, ale vypočítává se ze superhrubé mzdy, která pro ni tvoří daňový základ. Výše daně činí 15 %.
Příklad: V našem případě budeme vypočítávat daň ve výši 15 % z částky 21.440 Kč. Daň bude tedy činit 3.216 Kč.
Vypočtenou daň je možné snížit nejrůznějšími slevami. Každý z nás má právo na odečtení slevy na poplatníka, a to každý měsíc ve výši 2.070 Kč. Dále je možné uplatnit slevu na děti či manželku apod. Je nutné zdůraznit, že slevu je možné odečíst pouze do skutečné výše daně. Nemůže tedy dojít k případu, kdy by finanční úřad doplácel zaměstnanci jakoukoliv částku.

Příklad: V našem případě z vypočítané daně, tedy z částky 3.216 Kč, odečteme pouze slevu na poplatníka ve výši 2.070 Kč. Výsledná daň tak činí 1.146 Kč.

Výpočet čisté mzdy

Když máme všechny pomocné výpočty, může následovat samotný výpočet čisté mzdy. Z hrubé mzdy odečteme zdravotní a sociální pojištění odváděné zaměstnancem a rovněž také daň po odečtení slev.

Příklad: V praxi to znamená: 16.000 – 720 – 992 – 1.146 = 13.146 Kč.

Výsledná čistá mzda, kterou lze očekávat, je 13.146 Kč.

Přijde Vám výpočet složitý? Použijte naši kalkulačku
Pokud byste si rádi spočítali svou čistou mzdu, ale výpočet je pro Vás příliš náročný nebo s čísly jednoduše nejste kamarádi, můžete využít také naši kalkulačku. Mzdová kalkulačka Vám po zadání několika údajů poskytne přesný výpočet, a to prakticky ihned.

2018-10-12

Aktuality

Náhrada stravného se v letošním roce zvyšuje

17. 1. 2020
Jste-li vysláni zaměstnavatelem na služební cestu, máte nárok, kromě mzdy, na finanční náhrady spojené s cestováním. Náhrady se týkají občerstvení, dopravy, ubytování, a dalších výdajů spojených s cestou. K jakým došlo změnám u stravného pro rok 2020?