Mzdová kalkulačka je on-line nástroj pro výpočet čisté mzdy. Takováto kalkulačka dokáže spočítat čistou mzdu dle nastaveného pracovního poměru. Může se jednat o výpočet čisté mzdy z klasické pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti.  Nyní si díky tomuto jedinečnému on-line nástroji můžete ověřit, zda váš zaměstnavatel vypočítává čistou mzdu správným způsobem. Před prací se mzdou kalkulačkou bychom však měli vědět, co to vlastně čistá mzda je a jak se počítá.

Hrubá mzda, superhrubá mzda a čistá mzda – základní pojmy, které zná snad každý

Čistou mzdu můžeme charakterizovat jako hrubou mzdu poníženou o povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění a také daň z příjmů fyzických osob. Ve výpočtu mzdové kalkulačky často nalezneme i informaci o superhrubé mzdě. To je naopak hrubá mzda navýšená o částku, kterou za zaměstnance odvádí zaměstnavatel na zdravotním a sociálním pojištění. Superhrubá mzda slouží rovněž jako základ daně pro výpočet zálohy na dani z příjmů fyzických osob.

Jak mzdová kalkulačka funguje?

Fungování a použití mzdové kalkulačky je naprosto jednoduché. Stačí uvést několik základních informací a kalkulačka dokáže provést sadu výpočtů, jež vedou k celkovému výpočtu čisté mzdy. On-line mzdová kalkulačka je pro vás samozřejmě připravena bezplatně a její použití je naprosto snadné. Oproti klasickému ručnímu výpočtu čisté mzdy je navíc mnohem rychlejší. Zadáte údaje, kliknete na tlačítko a výpočet je hotový. Svou čistou mzdu si samozřejmě můžete spočítat i prostřednictvím klasického postupu. Výpočet čisté mzdy není příliš složitý, ale nějaký ten čas zabere.

Údaje nezbytné pro správný výpočet čisté mzdy

Na základě zadaných údajů mzdová kalkulačka přesně vypočte čistou mzdu. Je však nutné zadat vaši hrubou měsíční mzdu a vybrané další údaje, které mohou výpočet ovlivnit. Mezi ty patří například typ pracovního poměru. Dále pak nesmí chybět informace o tom, zda má daná osoba podepsané prohlášení poplatníka daně a uplatňuje tak měsíčně slevu ve výši 2.070,- Kč. Rovněž se uvádí, zda má zaměstnanec nárok na další slevy, např. sleva ZTP/P, sleva na dani na studenta či počet nezaopatřených dětí.  

Mzdová kalkulačka spočítá i odvody

Během výpočtu mzdová kalkulačka samozřejmě respektuje aktuální výši odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Ve výsledku se proto můžete dočíst, jaká částka je vámi odváděna na povinném pojistném. Nechybí rovněž informace o vaší superhrubé mzdě, z níž se dočtete, jaké jsou další mzdové náklady zaměstnavatele.

Neváhejte a vyzkoušejte mzdovou kalkulačku i Vy

Zjistěte, jakou můžete očekávat výplatu nebo si ověřte správný výpočet vaší mzdy. Uvidíte, že práce s naší on-line mzdovou kalkulačkou je skutečně snadná. Na výsledek navíc nemusíte dlouho čekat, zobrazí se Vám prakticky okamžitě po odeslání potřebných informací, které zadáte do speciálního formuláře.


Aktuality

3 tipy, jak předcházet fluktuaci zaměstnanců

25. 5. 2020
Firmy v ČR čelí vysoké fluktuaci zaměstnanců. Důvodů, proč firma ztrácí kvalitní zaměstnance, je hned několik: nízký plat, nevyhovující pracovní podmínky, špatná organizace práce, chybějící nebo malé možnosti profesního růstu ve firmě. Fluktuaci také můžou ovlivnit špatné vztahy s kolegy nebo s vedením.