Zápočtový list je velice důležitý dokument, který bychom měli mít pečlivě uchovaný společně s dalšími doklady prokazujícími naše zaměstnání. Vydává se většinou po ukončení pracovního poměru, ale není výjimkou, že ho řada zaměstnanců získává např. 1x ročně. Při odchodu ze zaměstnání se proto ujistěte, že Vám byl zápočtový list vydán. Při nástupu do nového zaměstnání může být novým zaměstnavatelem požadována jeho kopie, ale samozřejmě to není podmínkou. Důležité však je, že zápočtovými listy můžete také potvrdit skutečnou délku své praxe.

Proč je důležité si zápočtový list uchovat?

Zápočtový list budete potřebovat ve chvíli, kdy si budete žádat o důchod. Dále po Vás může např. úřad práce požadovat zápočtové listy za určité období proto, aby Vám mohla být vypočtena podpora v nezaměstnanosti.

Povinnost zaměstnavatele vydat zápočtový list

Každý zaměstnavatel má vůči svým zaměstnancům povinnost zápočtový list vydat při skončení pracovního poměru. To v praxi znamená, že byste v den, kdy končí Váš pracovní poměr, měli ze zaměstnání odcházet také se zápočtovým listem. Tato povinnost je zakotvena v zákoně a zaměstnavatel ji nesmí obcházet. Jeho vydání není možné v žádném případě prodlužovat či podmiňovat. V případě, že Vám zaměstnavatel zápočtový list nevydá, můžete se obrátit na inspektorát práce, který prošetří jednání zaměstnavatele.

Informace, jež musí zápočtový list obsahovat

Jedná se dokument, který nese Vaše osobní údaje a rovněž i údaje o době zaměstnání. Samozřejmě jsou zde uvedeny i identifikační údaje zaměstnavatele. Jaké údaje tedy musí být v tomto dokumentu uvedeny?

  • Identifikační údaje zaměstnance
  • Identifikační údaje zaměstnavatele
  • Informace o zaměstnání (např. typ pracovního poměru a jeho délka)
  • Dosažené vzdělání a kvalifikace
  • V případě hrubého porušení pracovních povinností zaměstnavatel uvádí důvod rozvázání pracovního poměru
  • Započitatelná doba zaměstnání
  • Srážky či exekuce prováděné ze mzdy zaměstnance

Jaké informace zápočtový list obsahovat nesmí?

Zákon vylučuje, aby zápočtový list obsahoval jakékoliv hodnocení zaměstnance. Nesmí se zde uvádět ani výše průměrného výdělku. Pokud tedy potřebujete z jakéhokoliv důvodu potvrzení o průměrném výdělku, např. pro úřad práce, toto Vám vydá zaměstnavatel.