Úvěry na podnikání pomohou začínajícím i zkušeným podnikatelům 

Začátek podnikání bývá vždy velmi finančně náročný. Úvěry na podnikání lze využít jak v jeho začátku, tak i v případě investice do jeho rozšíření či na pokrytí provozních potřeb. Úvěr na podnikání lze získat u bank i vybraných nebankovních společností. Mohou se stát ideální volbou pro zajištění potřebného kapitálu na zahájení podnikání či jeho rozšíření. Orientace v těchto finančních produktech ovšem nemusí být snadná a je proto důležité pečlivě vybírat. Základním předpokladem pro získání podnikatelského úvěru je samozřejmě oprávnění podnikat v České republice a s tím souvisejí přidělení IČ.

Banky nabízejí výhodné úvěry pro začínající podnikatele. Jelikož i ony vědí, že začátky podnikání jsou obtížné, nabízejí začínajícím podnikatelům úvěry na podnikání s mnohdy velmi výhodnými podmínkami. 

Je třeba zvážit finanční situaci

Před tím, než se rozhodnete zažádat o úvěr na podnikání, je velmi důležité pečlivě zvážit svou aktuální finanční situaci, a to z toho důvodu, abyste předešli případným finančním problémům, do kterých byste se tímto krokem mohli dostat. Předlužení může totiž skončit až vyhlášením osobního bankrotu či konkursem. 

Úvěry na podnikání jsou poskytovány ve dvou typech, a to:

  • Provozní úvěry
  • Investiční úvěry

Rozdíly mezi investičními a provozními úvěry

Investiční úvěry jsou primárně určené pro rozvoj podnikání. Tento úvěr lze použít například na nákup potřebného vybavení, rekonstrukci či pořízení nejrůznějších strojů a zařízení. Tyto úvěry se v mnoha případech vyznačují výhodnějšími úrokovými sazbami a delšími splatnostmi.

Provozní úvěry jsou vhodné pro pokrývání běžných provozních záležitostí. Lze je tedy použít například na nákup materiálu, pomůcek apod. Tyto úvěry bývají mnohdy neúčelové, a tudíž banky nemusejí vyžadovat ani jejich zajištění. Jejich splatnost je obvykle kratší, než tomu je v případě investičních úvěrů. 

Krátkodobé či dlouhodobé financování

Při rozhodování o vhodném úvěru na podnikání je nutné se rozhodnout, zda požadujete krátkodobé či dlouhodobé financování. V případě krátkodobého je vhodnější využít provozní úvěr.

Co se týče dlouhodobého financování, přichází na řadu řada možností. Dlouhodobě lze financovat podnikání investičním úvěrem či leasingem. Oba dva typy finančních produktů jsou vhodné například na pořizování strojů či nemovitých věcí. Investičním úvěrem lze navíc financovat i nákup cenných papírů. 

Investiční úvěry jsou poskytovány v různých délkách

Každý podnikatel či firma mají rozdílné požadavky na samotný úvěr i jeho trvání. Proto jsou v nabídce společností, jež tyto úvěry poskytují také produkty s různými podmínkami. Na českém trhu si tak můžeme všimnout investičních úvěrů krátkodobých, střednědobých či dlouhodobých. 

Úvěry, které se začínají splácet s odkladem

Úvěry pro začínající podnikatele sebou nesou i určité výhody. Řada poskytovatelů těchto úvěrů nabízí možnost optimálního rozložení splátek či posunutí začátku splácení. Pro podnikatele to může být výhodnější, než pokud by museli začít splácet ihned po čerpání úvěru. 

Výběrem vhodného úvěru je třeba se skutečně zabývat a případně se i poradit s odborníkem

Úvěry na podnikání bývají poskytovány ve vyšší výši, proto je třeba jejich sjednání důkladně zvážit. Je vhodné sehnat si dostatek informací o zvoleném produktu a veškeré dostupné materiály si pečlivě prostudovat. V neposlední řadě je možné požádat o radu odborníka, který se touto problematikou zaobírá a může vám navrhnout ideální řešení. 

Jak zažádat o úvěr na podnikání?

O výše uvedené typy úvěrů se standardně žádá na pobočkách, ale v některých případech je možné žádost podat i on-line. K žádosti je, ve většině případů, nutné doložit doklad opravňují k podnikání, poslední daňové přiznání a doklad o bezdlužnosti vůči státu (daně, pojištění apod.). Dále je nezbytné předložit doklad totožnosti žadatele v případě OSVČ či člena statutárního orgánu v případě firmy. Řada poskytovatelů má v podmínkách rovněž nutnost vlastnictví bankovního účtu u dané banky.


Aktuality

Kdo je ručitel a kdo přistupitel k závazku?

15. 1. 2020
Pokud nejsme bonitní (nemáme dostatečný příjem) k získání hypotéky, úvěru či meziúvěru, existují další možnosti, jak získat vytoužený úvěr na bydlení. Pomoci nám může ručitel nebo přistupitel k závazku. Jaký je mezi nimi rozdíl?