Kontokorentní úvěry pro firmy jsou vhodné pro krátkodobé řešení nedostatku financí 

Financování chodu společnosti může být občas velmi náročné. Firmy proto vyhledávají nejrůznější možnosti financování, kterou by pro ně byly optimální a zároveň jim pomohly k dalšímu rozvoji či překonání krátkodobého nedostatku finančních prostředků. Možností firemního financování existuje samozřejmě nepřeberné množství, přičemž některé z nich jsou výhodné a jiné naopak méně. Nejrůznější úvěry, leasingy či factoring mohou být v mnoha případech dobrou volbou, jež dokáže rozhýbat podnikání tím správným směrem. Mezi firmami bývají rovněž velmi oblíbené i kontokorentní úvěry, které poskytují jakousi krátkodobou finanční výpomoc. Firemní kontokorent nabízí prakticky každá banka, jenž na českém trhu působí. Jaké jsou podmínky pro jeho získání a využívání? 

Firemní kontokorent patří do skupiny krátkodobých úvěrů

Krátkodobé úvěry jsou skupinou úvěrů, do kterých spadá i kontokorent. Tyto mohou pomoci s dočasným poklesem příjmů. Je však nutné počítat s tím, že kontokorentní úvěry mají krátší dobu splatnosti a nejsou vhodné pro investování.

Kontokorent je v podstatě jakési přečerpání firemního běžného účtu. To v praxi znamená, že lze využívat bankou poskytnuté finanční prostředky nad rámec těch vlastních. Finanční prostředky ovšem nelze čerpat neomezeně, ale pouze do výše sjednaného limitu. Kontokorent představuje možnost povoleného záporného zůstatku na účtu.

 

Jaké podmínky musí firma splnit, aby mohla žádat o kontokorent?

Aby mohla firma zažádat o zřízení kontokorentního úvěru, je nutné, aby vlastnila firemní bankovní účet u dané bankovní společnosti. Čím déle firma takovýto účet vlastní, tím lépe. Pokud si firma zřídí účet nový, může banka před schválením kontokorentu požadovat např. několikaměsíční využívání tohoto účtu. Banka si dále může vyžádat nejrůznější dokumenty pro posouzení žádosti. 

Poplatek za vedení a čerpání kontokorentního úvěru a výše limitů

Za poskytnutí kontokorentu se samozřejmě platí. Banky si účtují poplatky v procentech za čerpanou částku a samozřejmě i za dny využívání. Výše povoleného kontokorentu není pro všechny firmy jednotná. Limity se v případě firemních klientů pohybují v rozmezí od desetitisíců až po statisíce. V ojedinělých případech je možné se setkat s povoleným kontokorentem v řádu milionů, ale to je skutečně jen ve výjimečných situacích.

Každá banka se o konkrétní výši rozhoduje na základě mnoha faktorů. Samozřejmě je budou zajímat finanční zůstatky a hospodaření společnosti či její celková bonita. Svou roli může hrát i fakt, zda-li se jedná o firmu nově vzniklou či s dlouhodobou tradicí. Přístup bank je ve věci kontokorentních úvěrů velice individuální. 

Nepovolené přečerpání kontokorentu

Každé firmě se může někdy stát, že překročí povolený limit kontokorentu a tzv. ho přečerpá. To však může znamenat další výdaje a poplatky. Úroky spojené s nepovoleným přečerpáním mohou být poměrně vysoké a hrozí samozřejmě i další sankční poplatky.

Kontokorentní úvěr může být vhodnou volbou k překonání krátkodobého nedostatku finančních prostředků, a to např. z provozních důvodů apod. Vzhledem k výši úroků za jeho poskytování není vhodný k dlouhodobému čerpání a rovněž se nevyplatí využívat tyto prostředky k investicím. Obecně platí, že kontokorent je třeba čerpat s rozmyslem.