Pojištění firem a podnikatelů je řešeno individuálně a tento přístup může přinést výhodnější podmínky. 

Stejně tak, jako se každý z nás může nechat pojistit proti nejrůznějším situacím a událostem, tak se mohou také nechat pojistit firmy a podnikatelé. Na rozdíl od běžných soukromých osob však mohou získat výhodnější nabídky a každá žádost je vyřizována individuálně. Tento přístup pojišťoven k firmám a podnikatelům může značně snížit náklady na případné pojištění. Různé typy pojištění pro firmy a podnikatele nalezneme v nabídce téměř každé banky. Nevýhodou při výběru vhodné pojištění je však to, že se kalkulace výše pojistného provádějí individuálně, což prakticky znemožňuje srovnání různých typů pojištění. Jedinou možností tak bývá jednání s více pojišťovnami najednou. 

Jaké jsou možnosti pojištění pro firmy a podnikatele?

Firma či podnikatel si mohou sjednat řadu různých pojištění. Samozřejmostí je sjednání pojištění vozidel, tedy povinné ručení a havarijní pojištění. Dále je možné nechat si pojistit movitý i nemovitý majetek či odpovědnost za škodu. Nesmíme zapomenout ani na nabídku pojištění nejrůznějších finančních rizik. Firmy často využívají i pojištění zaměstnanců či cestovní pojištění. 

Jak vybírat typ pojištění?

Jak bylo zmíněno výše, nabídky jsou sestavovány individuálně na základě nejrůznějších skutečností. Každá firma či podnikatel si mohou vybrat takové pojištění, které odpovídá jejich činnosti. Druhy pojištění se totiž také liší v závislosti na odvětví podnikání. Z toho důvodu je dobré si při výběru typy pojištění získat co nejvíce informací a následně se rozhodnout pro taková pojištění, která se firmě či podnikateli skutečně vyplatí a zužitkuje je. 

Nejžádanější typy pojištění 

Pojištění odpovědnosti právnických osob a podnikatelů

Jedná se o velmi často vyhledávaný typ pojištění a není se čemu divit. Firmám i podnikatelům přináší více výhod, než pokud mají uzavřeno více pojistných smluv. Takováto pojištění nabízí téměř každá pojišťovna a zahrnují nejrůznější rizika. Nejedná se tedy o pojištění jednoho konkrétního rizika, ale o jakési komplexní pojištění. 

Pojištění majetku

Dalším velmi vyhledávaným typem pojištění je pojištění majetku. To lze sjednat proti nejrůznějším nebezpečím. Právnické osoby i podnikatelé si mohou sjednat pojištění movitého i nemovitého majetku. Většinou se jedná o pojištění nemovitostí, tedy výrobních budov, skladů, pozemků apod. Dále je možné sjednat i pojištění výrobních strojů, zařízení, vybavení, ale i například zásob. 

Pojištění přepravy

Tento typ pojištění využije zajisté každá firma či podnikatel přepravující zboží k zákazníkům, ale i přijímající zboží od dodavatelů. Není nezbytně nutné přepravovat zboží vlastním způsobem, ale nelze se spoléhat na to, že rizika přepravy přepravní společností budou pokryta jejich pojištěním. Vhodnější volbu tedy představuje uzavření také vlastního pojištění. 

Finanční pojištění

V rámci kategorie finančního pojištění si podnikatelé i firmy mohou nechat pojistit finanční ztráty zapříčiněné nejrůznějšími vlivy. Tento typ pojištění je nabízen pojišťovnami jako pojištění finančních rizik. V rámci tohoto pojištění je možné sjednat pojištění pohledávek, záruk či zpronevěry a rovněž i pojištění právní ochrany.  

Nabídky se liší v závislosti na zvolené pojišťovně

Každá pojišťovna samozřejmě nabízí své vlastní produkty a mnohdy může být obtížné se v nabídce orientovat. Proto existují na trhu nejrůznější společnosti, které se zabývají poradenstvím či zprostředkováním pojištění pro firmy či podnikatele. Vyhledání odborné pomoci při výběru vhodného pojištění se může stát ideální volbou pro každého, kdo se chce účinně a prvotřídně chránit proti nejrůznějším rizikům, jež jsou s obchodní činností spojena.