Dopravní firmy a majitelé tahačů musí mít pro své tahače sjednáno povinné ručení, čili pojištění  odpovědnost z provozu motorového vozidla. Pokud jde o škody na tahači, které si jeho majitel nebo provozovatel způsobí vlastním zaviněním, může být náhrada škody uhrazena z havarijního pojištění, které je nepovinné.

Co havarijní pojištění kryje

Nejčastěji jsou to škody způsobené autonehodou. Může ovšem krýt i další rizika jako je například odcizení tahače, poškození tahače živly nebo vandalismem, úrazové pojištění v případě přepravy osob apd. Každý pojistník by se měl při volbě vhodné nabídky havarijního pojištění zajímat především o poměr krytí rizik k ceně.

Dalším kritériem je kvalita pojištění a asistenčních služeb, ale také rychlost při vyřizování pojistné události, tedy rychlost likvidace. Při výběru pojišťovny se zaměřte také na výši spoluúčasti. Tahač je velmi drahé vozidlo, a tak i v případě malé nehody mohou být ztráty velmi vysoké. To je zcela logicky nejpodstatnější důvod, proč si drtivá většina autodopravců sjednává pro svů tahač havarijní pojištění.

Cena havarijního pojištění

Výše ceny havarijního pojištění tahačů by pro autodopravce neměla být hlavním kritériem pro posouzení pojištění. Zásadní je především kvalita pojištění a asistenčních služeb. Výše pojistného je u jednotlivých pojišťoven liší a také ji ovlivňuje celá řada faktorů. Na prvním místě je to cena tahače, dále jeho stáří, značka nebo formy zabezpečení proti odcizení. Jedním z důležitých faktorů je také výše spoluúčasti pojištěného. Autodopravci, kteří vlastní více tahačů, mají možnost získat množstevní slevu. Právě na tahači může tzv. flotilové pojištění udělat značný rozdíl v ceně pojistného. Ale i v případě pojištění pouze jednoho tahače lze s pojišťovnou vyjednat výhodnou cenu. Nejlevnější nabídky na nový tahač v hodnotě 2,5 mil. Kč mohou začínat od 15 tisíc korun ročně.