Podnikatelské účtu pro právnické osoby i živnostníky

Každý živnostník má možnost si založit účet, který mu bude s podnikáním pomáhat a zároveň ho za aktivitu odměňovat. Nabídka podnikatelských účtů na finančním trhu je poměrně pestrá a každý si tak může zvolit účet, který pro něj bude optimální. Podmínky jednotlivých bank se liší stejně tak, jako dostupné služby, jež jsou nabízeny.

Pro koho jsou podnikatelské účty určeny?

Podnikatelské účty řada živnostníků podnikající v různém odvětví. Drobní živnostníci mohou však i nadále využívat běžný soukromý účet, ale ten podnikatelský jim může samozřejmě nabídnout řadu výhod. Aby bylo možné podnikatelský účet zřídit, musí se daná osoba prokázat dokladem, který ji umožňuje podnikání. V praxi to tedy znamená, že je při zakládání účtu nutné doložit živnostenský list či výpis z obchodního rejstříku.

Nabídka služeb je důležitým faktorem při výběru účtu

Nabídky jednotlivých bank se mohou velmi zásadně lišit. Ve srovnání s běžným účtem se ten podnikatelský liší především výší poplatků spojených s využíváním takovéhoto účtu, ale rovněž i pestřejší nabídkou služeb. Většina podnikatelských účtu je tudíž zpoplatněna. Na trhnu však nalezneme i takové účty, které slibují vedení účtu zdarma. Je však dobré si porovnat, kromě poplatků spojených s vedením účtu atd., také nabízené služby, které se v jednotlivých případech mohou velmi lišit. Standardem by měla být možnost vytvoření dispozičních práv k účtu či vydání platebních karet třetím osobám. Nabídka služeb se liší i v závislosti na finančních obratech či typu podnikání. Pro různé skupiny živnostníků tak podmínkou mohou být rozdílné stejně tak, jako nabízené služby.

Podnikatelské účty otevírají nové možnosti

Jak již bylo zmíněno výše, zřízení podnikatelského účtu není pro podnikající fyzické osoby podmínkou, ale může to být samozřejmě benefitem pro jejich podnikání. V první řadě je jednodušší zpracovávat daňovou evidenci či účetnictví, jelikož není nutné rozlišovat obchodní a soukromé platební transakce. Dalším benefitem může být pro živnostníka i možnost snazšího získání podnikatelského úvěru.

Jaké parametry by měl mít vhodný podnikatelský účet?

Velmi žádoucím kritériem při výběru bankovního účtu je samozřejmě jeho vedení zdarma, tedy bez žádných skrytých poplatků. Na trhu je dostatek nabídek, které toto slibují. Zajímat by vás měla rovněž informace o zpoplatnění příchozích a odchozích transakcí. Nesmíme zapomenout ani na zjištění výše poplatků za prováděné SEPA platby, Europlatby či další zahraniční platby.

Současná nabídka bankovních účtů pro živnostníky

Níže naleznete informace o bankovních účtech pro živnostníky, které je v současné době možné zřídit. Banky samozřejmě poměrně často své produkty pozměňují nebo různě upravují, proto je třeba si vždy ověřit aktuální informace. Věříme, že vám níže uvedené informace přinesou užitek a třeba si právě zde vyberete ideální bankovní účet pro vaše podnikání. 

Česká spořitelna

Česká spořitelna má ve svém portfoliu Podnikatelské konto Klasik. Toto je možné zřídit zcela zdarma, ale třeba počítat s poplatkem za vedení účtu ve výši 149,- Kč měsíčně. Dále se podnikatelům nevyhnou ani poplatky spojené s platbami. Česká spořitelna umožňuje zdarma 30 transakcí v rámci České republiky. Ve chvíli, kdy je tento počet vyčerpán, je účtována částka ve výši 5,- Kč v případě domácí banky a 7,- Kč v případě cizí banky.

Zajímat vás samozřejmě budou i zahraniční platby. V případě Podnikatelského konta Klasik jsou tyto platby zpoplatněny, a to tak, že za příchozí SEPA platbu do výše max. 50.000,- eur zaplatíte 100,- Kč a za odchozí dokonce 220,- Kč.

K tomuto účtu je samozřejmě vydávána platební karta. Výběry z bankomatu domácí banky jsou zpoplatněny částkou 5,- Kč a výběry z cizích bankomatů vás vyjdou na 40,- Kč.

Výhodou tohoto účtu je, že začínající podnikatelé mohou získat jeho vedení až na dva roky zdarma. Dále mohou využít kontokorent až do výše 50.000,- Kč stejně tak, jako již zaběhlí podnikatelé.

Samozřejmě je možné zřídit si nejrůznější placené balíčky, které umožní zlevnění zahraničních plateb či výběrů z bankomatů. 

ČSOB

Ani ČSOB nezapomíná na živnostníky, takže v jejich nabídce nalezneme Podnikatelské konto. Poplatek za vedení účtu je zde stanoven ve výši 115,- Kč či 165,- Kč měsíčně. Výše poplatku se liší v závislosti na zvolené variantě výpisu z účtu. S elektronickou verzí budete samozřejmě platit poplatek nižší. Každý měsíc je možné zdarma přijmout 5 transakcí a 10 transakcí odeslat. Následně jsou transakce zpoplatněny. Poplatek za příchozí platbu činí 6,- Kč a poplatek za odchozí platbu je účtován ve výši 3,- Kč.

Co se týče zahraničních plateb, u těchto je účtován poplatek za příchozí platbu ve výši 150,- Kč a za odchozí platbu ve výši 250,- Kč.

K účtu je vydávána platební karta MasterCard či Visa a lze uskutečnit 5 výběrů z domácích bankomatů zdarma. Každý další výběr je zpoplatněn částkou 6,- Kč.  Z cizích bankomatů živnostníci vybírají hotovost za poplatek 35,- Kč. 

Moneta Money Bank

Na živnostníky myslí i Moneta Money Bank se svým účtem Genius Business Complete. Vedení tohoto účtu vás každý měsíc vyjde na 149,- Kč. Všechny příchozí a odchozí platby v rámci České republiky jsou však zcela zdarma, což je zajímavá výhoda tohoto účtu.

Zahraniční příchozí platby jsou samozřejmě zpoplatněny, a to částkou 15,- Kč. Oproti jiným bankám však nastává rozdíl v případě odchozích plateb. Zde je účtován poplatek ve výši 0,9 % z výše transakce. Tento poplatek musí být stržen minimálně ve výši 220,- Kč, ale zároveň nemůže přesáhnout částku 600,- Kč.

K účtu je samozřejmě vydávána platební karta, jež umožňuje výběr z domácích bankomatů zdarma. V případě výběru z bankomatu jiné banky bude účtován poplatek 40,- Kč.

K účtu je také možné zřídit kontokorent až do výše 50.000,- Kč. 

Equa bank

V nabídce Equa bank nalezneme Běžný účet pro fyzické osoby podnikatele, jenž slibuje vedení i založení zcela zdarma. Equa bank nemá zpoplatněné ani příchozí a odchozí platby.

Co se týče zahraničních plateb, ty však zpoplatněné jsou. Je účtován poplatek za příchozí platbu 100,- Kč a za odchozí platbu 200,- Kč v případě SEPA platby. Pokud se jedná o klasickou zahraniční platbu, je nutné počítat s úhradou 150,- Kč za příchozí platbu a 500,- Kč za odchozí platbu.

Výhodou tohoto účtu je, kromě vedení zdarma, rovněž i možnost vybírat zdarma hotovost ze všech bankomatů na území České republiky. 

UniCredit Bank

UniCredit Bank představuje živnostníkům účet s názvem Business konto START, jenž nabízí vedení zdarma. Jsou zde však zpoplatněny příchozí platby z cizí banky, a to částkou 6,- Kč. To samé platí i v případě odchozích plateb, pokud provádíte transakci do jiné banky, bude vám opět účtován poplatek ve výši 6,- Kč. Zpoplatněné jsou také odchozí platby na účet vedený u domácí banky, a to částkou 3,- Kč.

Za SEPA a Europlatby jsou samozřejmě účtovány poplatky. Příchozí transakce vyjde na 200,- Kč a ta odchozí na 250,- Kč.

K účtu je vydávána platební karta, s níž lze vybírat hotovost z domácích bankomatů zdarma. V případě použití bankomatu cizí banky je účtováno 30,- Kč za každý výběr. 

Raiffeisen Bank

Na živnostníky nezapomíná ani Raiffeisen Bank se svým kontem eKonto ŽIVNOST. Tento účet je zpoplatněn částkou 199,- Kč měsíčně. V rámci částky za vedení účtu jsou zdarma zpracovávány příchozí a odchozí transakce v rámci České republiky.

Zahraniční platby jsou ovšem zpoplatněny. Za příchozí SEPA platbu si banka účtuje 200,- Kč. Odchozí platby jsou zpoplatněny částkou 220,- Kč.

Samozřejmostí je vydání platební karty, se kterou lze vybírat ze všech bankomatů zdarma. 

Komerční banka

Profi účet od komereční banky je zpoplatněn částkou 169,- Kč. Zdarma je pouze omezený počet transakcí, a to konkrétně 10. Za následující odchozí platbu je účtováno 6,- Kč a příchozí platba vyjde na 2,- Kč.

V případě zahraničních SEPA plateb je účtován poplatek 145,- Kč v případě příchozí platby a 195,- Kč v případě odchozí platby.

K účtu je vydávána platební karta. Z domácích bankomatů je možné vybírat hotovost za poplatek 9,- Kč a z cizích bankomatů za 39,- Kč. 

Fio banka

Fio podnikatelský účet je veden bezplatně. Nejsou účtovány ani žádné poplatky za transakce, což je velmi výhodné.

Účet potěší i živnostníky, kteří často přijímají či odesílají finanční prostředky do zahraničí. Mezi ČR a Slovenskem je možné zasílat SEPA platby bez poplatku. Do ostatních zemí je účtováno symbolických 20,- Kč za příchozí i odchozí platbu.

Samozřejmě vám bude vydána platební karta, se kterou lze provést 10 výběrů z domácích bankomatů zdarma. Z bankomatů cizích bank se vybírá za 30,- Kč. 

mBank

Svým kontem pro podnikatele s názvem mKonto Business může zaujmout také mBank. Vedení účtu je zdarma stejně tak, jako příchozí a odchozí transakce. Výběry z bankomatů jsou zdarma u nás i v zahraničí, ale pouze v případě výběru alespoň 1.500,- Kč.

Za SEPA platby je účtován poplatek 25,- Kč. Za příchozí zahraniční platby si banka účtuje 99,- Kč a za ty odchozí vám strhne 0,5 % z dané částky, přičemž poplatek musí činit minimálně 250,- Kč a maximálně 840,- Kč.

K účtu je vydávána platební karta, jejíž vedení je zdarma při obratu alespoň 1.500,- Kč měsíčně.

2018-10-26