Na českém finančním trhu nalezneme čím dál více produktů, které jsou určeny speciálně pro firmy a podnikatele. Může se jednat o různé typy úvěrů, leasingů, kontokorentů apod. Každý z těchto typů produktů má svá pro a proti a je tak vhodný k jinému účelu. Jak na financování provozních potřeb firmy? Možností je hned několik!

Než se pustíme do výběru vhodného finančního produktu

Ještě předtím, než začne firma hledat vhodné finanční produkty, jež jí pomohou s financováním jejích potřeb, je důležité si ujasnit, zda-li se jedná o potřeby krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé. Pro jednotlivé typy potřeb se samozřejmě hodí jiné typy finančních produktů. Rozhodně nesmíme zapomenout ani na úvahu nad požadovanou výší finančních prostředků, která při rozhodování hraje také poměrně důležitou roli. 

Financování menších provozních výdajů

Poměrně jednoduché řešení se může naskytnou například v případě financování menších provozních výdajů. Nejjednodušeji lze takovéto výdaje financovat sjednaným kontokorentem, kreditní kartou. Či factoringem. Nejsou vyloučeny ani další produkty, které mohou pomoci firmě s překlenutím náročného období. 

Kontokorentní úvěry

Tyto úvěry je většinou možné sjednat k firemnímu účtu. Základní podmínkou je vedení firemního účtu u banky, u níž právnická osoba, tedy firma, žádá o poskytnutí kontokorentního úvěru. Banka může požadovat k posouzení žádosti nejrůznější doklady, které je nutné doložit. U kontokorentu může být finanční rámec v řádech desetitisíců až statisíců, a to v závislosti na velikosti firmy a jejím fungování. Je však nutné počítat s tím, že firma s mnohaletou tradicí a vysokými obraty budete mít mnohem lepší možnosti pro získání vysokého kontokorentního limitu než firma, která se obchodní činností zaobírá teprve několik měsíců. Každá banka má odlišné podmínky, ale díky individuálnímu přístupu dokáže navrhnout optimální podmínky pro každou společnost.

Využití kontokorentního úvěru

Kontokorentní úvěry se nejčastěji využívají jako určitá finanční rezerva pro případ nenadálých výdajů. Rovněž poskytují ideální řešení v případě momentálního a krátkodobého nedostatku finančního prostředků.

Výhody kontokorentního úvěru

Kontokorentní úvěr lze mnohdy využívat neúčelově, což je samozřejmě pro firmu výhodné, jelikož nemusí dokládat využití finančních prostředků. Další výhodou je úročení pouze té částky, jež je aktuálně čerpána. Pokud tedy firma nečerpá žádnou výši, není co úročit.

Nevýhody kontokorentní úvěru

Nevýhodou kontokorentního úvěru je poměrně vysoká nákladnost. Úroky nejsou zrovna minimální a je třeba počítat i s rizikem, že může být daný kontokorentní limit, byť neúmyslně, přečerpán. To však pro firmu znamená další úroky, penále či smluvní pokuty, které mohou vyjít poměrně draze. 

Kreditní karty

Kreditní karty pro podnikatele a právnické osoby nechybí v nabídce téměř každé banky. Každá z nich je však poskytuje s různými podmínkami, s čímž souvisí i odlišná výše úroků, poplatků a případných smluvních pokut apod. Je nutné zdůraznit, že kreditní karta není závislá na běžném bankovním účtu. Z toho důvodu si ji lze pořídit i u jiné banky, která nabízí výhodnější podmínky. Kreditní karta funguje tak, že je prostřednictvím jejího používání čerpán revolvingový úvěr. Při řešení krátkodobého financování provozních potřeb může představovat vhodnou volbu.

Výhody kreditních karet

Hlavní výhodou kreditní karty je zajisté nabízené bezúročné období. To v praxi znamená, že pokud firma či podnikatel vyčerpají určitou výši finančních prostředků a do sjednaného termínu ji celou vrátí, jsou osvobozeni od placení úroků. Po vyrovnání finančních prostředků je opět možné tyto čerpat. Jedná se o tzv. revolvingový, tedy opakující se, úvěr. V případě poskytnutí kreditní karty navíc banky nevyžadují zajištění, alespoň v drtivé většině případů.

Nevýhody kreditních karet

Nevýhodou kreditní karty mohou být vysoké úroky, které mohou být účtovány v případě nesplnění podmínky bezúročného období. 

Úvěry určené pro provozní financování

Takovéto úvěry samozřejmě nalezneme v nabídkách bank. Jsou mnohdy poskytovány za výhodnějších podmínek, než úvěry klasické a zároveň ve vyšší výši než v případě jiných možností provozního financování. Jejich výhodou může být nižší úroková sazba. Nevýhodou pak delší doba splácení než v případě kontokorentního úvěru či kreditní karty. 

Factoring

Další variantou vhodnou pro provozní financování firmy může být i factoring. Co si budeme povídat, pohledávkami firma dočasně přichází o část finančních prostředků, které by za jiných okolností mohla využít k investici či financování provozních výdajů. Factoring může problém s pohledávkami vyřešit jednou pro vždy.


Aktuality

Kdo je ručitel a kdo přistupitel k závazku?

15. 1. 2020
Pokud nejsme bonitní (nemáme dostatečný příjem) k získání hypotéky, úvěru či meziúvěru, existují další možnosti, jak získat vytoužený úvěr na bydlení. Pomoci nám může ručitel nebo přistupitel k závazku. Jaký je mezi nimi rozdíl?