Úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek pomohou financovat stavební úpravy i celkovou rekonstrukci. 

Hledáte vhodné způsoby financování, které jsou určeny pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek? Vhodnou volbu mohou představovat úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Takovéto úvěry lze využít k mnoha různým účelům, mezi které můžeme jmenovat především nejrůznější stavební úpravy na nemovitosti. Obecně lze říci, že tyto úvěry slouží k řešení potřeb bytových domů. Jejich využití není vyloučeno ani v případě odkupu nemovitosti od obce či jiného vlastníka. 

K jakým účelům lze úvěr využít?

Úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek je možné využívat k nejrůznějším stavebním úpravám, jako je výměna oken a dveří, zateplení či rekonstrukce nebo vybudování výtahu. Bytová družstva i společenství vlastníků jednotek zajisté ocení i možnost financování kompletní rekonstrukce či modernizace dané nemovitosti. Nejčastěji se tyto typy úvěrů využívají na:

  • opravy a stavební úpravy
  • koupi nemovitosti od obce či města
  • refinancování stávajících úvěrů
  • zpětné proplacení vložených finančních prostředků
  • zateplení domu
  • výměnu oken a dveří
  • montáž kamerového systému a dalších zabezpečovacích systému
  • opravu elektroinstalace, vodovodního potrubí, rozvodu plynu či odpadového potrubí
  • rekonstrukci či výměnu výtahu 

Řešení potřeb jednotlivých subjektů je velmi individuální

Každé bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek má rozdílné potřeby či celkovou představu o konkrétním financování těchto potřeb. Poskytování úvěrů je velmi individuální záležitostí a záleží na mnoha faktorech, podle kterých se banky rozhodují o konkrétní nabídce, která bude subjektu předložena. Bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek jsou poskytovány individuální nabídky úvěrů, které jsou vytvořeny přesně pro jejich potřeby. 

Úvěr může představovat vhodnou volbu v kombinaci s dotacemi

V České republice je možní získat nejrůznější dotace na rekonstrukci apod., a to nejčastěji z programu Zelená úsporám.  Bytová družstva i společenství vlastníků mohou čerpáním dotací ušetřit či získat další prostředky pro rekonstrukci. Díky využití dodací je samozřejmě možné i předčasně úvěr splatit. 

Výhody úvěru pro bytová družstva a SVJ

Hlavní výhodou těchto úvěrů je fakt, že většina bank nepožaduje zastavení nemovitosti. Úvěr je samozřejmě možné předčasně splatit či zdarma vložit mimořádnou splátku. Úvěrem lze navíc velmi často financovat i 100 % nákladů. Jsou poskytovány s nižšími úroky než úvěry klasické. 

Co ovlivňuje celkovou bonitu a výši úroků?

I v případě těchto úvěrů poskytovatelé, tedy banky, zkoumají bonitu žadatelů. Jelikož se jedná o bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, poskytovatele zajímá platební morálka všech členů. Jde především o to, aby bylo evidováno co nejméně závazků po splatnosti.

Poskytovatele úvěrů bude samozřejmě zajímat i správné a přehledné účetnictví, platné stanovy družstva či společenství a také funkční orgány. Pro poskytnutí úvěru může být rozhodující i např. celková měsíční výše příspěvků do fondu oprav apod. 

Žádost o úvěr a potřebné informace

O úvěr se žádá, ve většině případů, na kamenných pobočkách bank či jiných poskytovatelů. K žádosti o úvěr je nutné doložit účel úvěru a požadovanou výši, případně i splatnost. Poskytovatele bude zajímat i požadavek na fixaci úvěru. Kromě základních údajů o družstvu/společenství a dané nemovitosti je pro rozhodování o výši úvěru důležité rovněž celkové měsíční vyčíslení příspěvku do fondu oprav, který je placen družstevníky/členy. Úvěry mají velmi výhodné úrokové sazby, které přijdou zajisté vhod všem zúčastněným osobám.