Co je to developerské financování a kdy ho lze využít?

Developerské financování slouží k financování bytové a nebytové výstavby. Může pomoci s financováním zajímavých projektů. Jedná se v podstatě o projekty, které jsou vytvářeny a realizovány odbornými developerskými společnostmi, jež se touto problematikou zabývají. Developerské financování je vhodné pro právnické osoby, jelikož se jedná o financování investičních záměrů. 

Využití developerského financování

Developerské financování lze využít pro nákup nemovitosti, která se bude následně rekonstruovat či k výstavbě nové nemovitosti bytového či nebytového charakteru, jejíž jednotky či celek budou pronajímány či prodány. Úvěry tohoto typu lze rovněž využít i k refinancování stávajících úvěrů či splacení půjčky některého ze společníků apod. 

Jaké jsou výhody developerského financování?

Výhod je samozřejmě celá řada, ale je třeba počítat i určitými nevýhodami či riziky, která s sebou vyšší finanční investice nese. Výhodou developerského financování je samozřejmě individuální přístup ke každému klientovi a také rychlost schválení úvěru. Pro řadu společností může být velmi výhodná i výše úvěru, která se poskytuje v řádech milionů a dokáže tak kompletně pokrýt náklady. 

Žádost o úvěr je složitější

V případě žádosti o jakýkoliv produkt spadající do developerského financování je nutné počítat se složitější žádostí. Je samozřejmě pochopitelné, že banky chtějí získat co nejvíce informací o daném projektu či bonitě společnosti. Z toho důvodu jsou samozřejmě požadovány detailní informace o konkrétním projektu, tedy o podnikatelském záměru. Neobejdete se rozhodně ani bez např. výhledu výnosnosti projektu či kompletního shrnutí projektu. Základem je pochopitelně oprávnění podnikat na území České republiky.

K samotné žádosti o úvěr je třeba doložit i ocenění zástavních věcí, které nesmí být starší 12 měsíců. K zástavě je možné využít nemovité i movité věci, případně také finanční aktiva.

Chybět by neměly ani účetní doklady, konkrétně účetní uzávěrky za několik posledních bezprostředně předcházejících období.

Doložení dalších nezbytných dokladů je závislé na konkrétním poskytovateli a rovněž i na řadě okolností, které jsou rozhodující pro schválení žádosti o developerské financování. 

Čerpání úvěru

V závislosti na jednotlivých bankách je možné získat výhodné podmínky. Lze například volit možnosti čerpání úvěru. Ten lze čerpat buď jednorázově nebo postupně. Každá společnost si může zvolit ideální variantu čerpání. Podmínky jsou různé a závislé na mnoha faktorech. To samé platí i o úrokových sazbách. 

Developerské projekty je možné rozdělit do několika skupin

Developerské projekty se dělí do několika kategorií, a to především na tyto:

  • Pronájmové developerské projekty – jedná se o projekty, jejichž výsledkem má být vytvoření bytových či nebytových prostorů k pronájmu
  • Prodejní developerské projekty – jedná se o projekty, jejichž výsledkem má být vytvoření bytových či nebytových prostorů k prodeji
  • Kombinované developerské projekty – jedná se o projekty, které jsou kombinací projektů, jejichž výsledkem má být vytvoření bytových či nebytových prostorů k pronájmu či prodeji 

Individuální přístup je základem úspěchu

Individuální přístup je v této problematice velice důležitý. Je třeba promyslet všechna rizika a výhody, které z takového financování mohou vyplývat. Samozřejmě je důležitá podrobná analýza připraveného projektu i jeho realizace. Je nutné se zamyslet a zanalyzovat rovněž i reálnost předpokládaných výnosů, které daná společnost při pronájmu či prodeji očekává.