Pro pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla se všeobecně vžilo pojmenování povinné ručení. Jeho účelem je chránit v případě  způsobení újmy na zdraví nebo škody na majetku. Toto pojištění se povinně sjednává pro případ, že byste svým vozem nebo tahačem způsobili dopravní nehodu. Pak slouží povinné ručení pro zaplacení újmy druhé osoby. Ze zákona musí být pojištěna všechna vozidla, tedy i tahače.

Co je tahač?

Je to motorové vozidlo vybavené k tahání přípojných vozidel nebo zařízení bez vlastního pohonu. Přípojnými vozidly mohou být přívěsy, návěsy, zemědělské stroje a další. Nejčastěji jsou to právě silniční přívěsy a návěsy sloužící k přepravě zboží, surovin či materiálu po silnicích.

Nabídka povinného ručení na tahač

Tahače slouží k tahání přívěsů a návěsů s velkou nosností. Proto musí mít silný motor a být co nejvýkonnější. S tím je ovšem spojeno také nejvíce rizik. Pokud tahač způsobí nehodu, bývají škody obvykle mnohem větší a závažnější než je tomu v případě menších aut. Z těchto důvodů je pochopitelně i povinné ručení pro tahače mnohem dražší. U všech pojišťoven se jeho výše pohybuje zpravidla od 50 tisíc korun výše.

Jak vybrat vhodné pojištění

Při hledání výhodného povinného ručení na tahač můžete využít internetových online srovnávačů. Na jejich stránkách si můžete jednotlivé nabídky od různých pojišťoven porovnat během pár minut. Nejvýhodnější pojištění tahače si poté můžete snadno uzavřít online a zelenou kartu obdržíte obratem na svůj e-mail a její originál poštou.

Co rozhoduje u pojištění tahačů?

Při výběru povinného ručení pro osobní i nákladní vozidla většinou rozhoduje cena. U tahačů to však není jediné kritérium, neboť rozhodující může být i výše limitů krytí, rozsah asistenčních služeb, nebo kvalita servisu, který každá pojišťovna u pojištění tahačů poskytuje.